Przedsiębiorcy proponują efektywny system monitorowania KPO
11 maja 2021

Przedsiębiorcy proponują efektywny system monitorowania KPO

• W centrum zainteresowania Krajowego Planu Odbudowy powinny się znaleźć zachęty, które zwiększyłyby poziom inwestycji prywatnych.
• Dla przedsiębiorców niezwykle ważny jest również efektywny system monitorowania KPO oraz sposób wybierania projektów inwestycyjnych – uważa Konfederacja Lewiatan.

Trzeba wykorzystać czas, kiedy KPO będzie oceniany przez Komisję Europejską, na niezbędne uzupełnienia dokumentu. Zgodnie w prawem unijnym państwo „może uzupełnić plan odbudowy i zwiększania odporności, w tym po formalnym jego przedłożeniu jeżeli zachodzi taka potrzeba”. O takich uzupełnieniach przedsiębiorcy chcą rozmawiać z rządem.

Przedsiębiorcy chcieliby uzupełnienia KPO o takie inwestycje, w których są pomijani (np. cyberbezpieczeństwo czy energetyka rozproszona) lub są zbyt wąskie (np. praca zdalna: za mały budżet i tylko dla małych firm).

– Reformy zawarte w KPO to jednocześnie obszary kluczowych zmian dla gospodarki i przedsiębiorstw. Dlatego chcemy, we współpracy z rządem, uzgodnić system pracy nad nimi, taki który zagwarantuje pełne włączenie i udział środowisk gospodarczych. Nie mówimy o punktowych konsultacjach, tylko stałym forum roboczej dyskusji. Może nim być Rada Dialogu Społecznego – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Proces wyboru projektów finansowanych w KPO powinien być przejrzysty, konkurencyjny, oparty na jasnych kryteriach i eksperckiej ocenie każdego przedsięwzięcia.

Partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego apelują o stworzenie efektywnego systemu monitorowania KPO, który będzie gwarantował tym środowiskom udział w decyzjach o zasadach wyboru projektów i umożliwiał nadzór nad postępami w realizacji planu.

– Bez skutecznego Komitetu Monitorującego, z kompetencjami dającymi autentyczny wpływ na zasady realizacji KPO ryzyko jego politycznego zawłaszczenia rośnie. A to z kolei strata dla gospodarki i mniejsza szansa na odbudowę i odporność – dodaje Marzena Chmielewska.

Konfederacja Lewiatan