Przedsiębiorcy przygotowują stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji
27 maja 2020

Przedsiębiorcy przygotowują stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji

W drugim już spotkaniu grupy AI Challengers skupiającej przedstawicieli 14 organizacji przedsiębiorców oraz platform z 9 krajów Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczyła Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie poświęcone było omówieniu treści przygotowywanego obecnie Wspólnego Stanowiska, będącego odpowiedzią na opublikowaną w lutym br. Białą Księgę w zakresie sztucznej inteligencji. Uczestnicy planują przesłać stanowisko do Komisji Europejskiej w ramach prowadzonych obecnie konsultacji.

Podczas rozmowy skupiono się na najważniejszych, podstawowych kwestiach dotyczących sztucznej inteligencji, które nie zostały jeszcze uregulowane a są kluczowe, aby móc prowadzić dyskusję nad aspektami bardziej złożonymi. Poruszono zatem kwestię definicji sztucznej inteligencji, która nadal, na poziomie Unii, pozostaje nieunormowana. Podobnie jak pojęcie wysokiego ryzyka, bez którego niemożliwym jest zaaprobowanie bądź też odrzucenie zaproponowanego przez Komisję Europejską podejścia do AI opartego na wysokim ryzyku.

Dodatkowo, uczestnicy skoncentrowali się na zagadnieniu odpowiedzialności za działanie sztucznej inteligencji. Pomimo wielu wątpliwości oraz odmiennych poglądów, wszyscy zgromadzeni zgodnie przyznali, że pojęcia te muszą zostać uregulowane, przy czym jednomyślnie podkreślono, że unijni decydenci powinni wystrzegać się nadmiernej regulacji sztucznej inteligencji, która zamiast sprzyjać rozwojowi tej technologii, doprowadzi jedynie do jej zahamowania.

Konfederacja Lewiatan