Przedsiębiorstwa czekały na przedłużenie wsparcia dla wytwórców energii z OZE
14 kwietnia 2021

Przedsiębiorstwa czekały na przedłużenie wsparcia dla wytwórców energii z OZE

• Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który zakłada przedłużenie systemów wsparcia dla wytwórców energii z OZE.
• Rada OZE Konfederacji Lewiatan uważa, że przedłużenie wsparcia zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną, zwłaszcza w technologiach OZE, w których faza rozwoju projektów trwa dłużej niż 1-2 lata i przyczyni się do realizacji przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych.

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje wydłużenie do 30 grudnia 2021 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego oraz do 30 czerwca 2024 r. w ramach systemu taryf FIT (sprzedaż energii po stałej cenie) oraz FIP (prawo do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej). Dopiero po notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, wytwórcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach obu systemów do 30 grudnia 2027 r. Pomoc będzie udzielana do 30 czerwca 2047 r.

– Przedsiębiorstwa czekały na taką decyzję rządu. Przyczyni się ona do zwiększenia pewności działania uczestników rynku oraz stworzy stabilną perspektywę inwestycyjną, a tym samym zapewni realizację przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Dodatkowo sprzyjać temu będzie długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia aukcyjnego przez sześć kolejnych lat – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Także wydłużenie możliwości uzyskania wsparcia w ramach systemów FIT oraz FIP dla elektrowni wodnych i instalacji biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat, wpłynie pozytywnie na stabilność polskiego rynku OZE.

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła także zawartą w projekcie ustawy propozycję podniesienia z 0,5 MW do 1 MW progu mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, od którego wymagana jest koncesja na wytwarzanie energii w instalacji OZE. To może być początek drogi w kierunku stopniowej deregulacji rynku.

Konfederacja Lewiatan