Przedstawiciele Lewiatana w Brukseli w ważnej dyskusji o przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2
11 lutego 2022

Przedstawiciele Lewiatana w Brukseli w ważnej dyskusji o przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2

fot. Daniel Moqvist / Unsplash

W jaki sposób możemy zwiększyć nasze ambicje dotyczące ochrony klimatu bez zbyt mocnego obciążania przedsiębiorstw? Jak zachować konkurencyjność europejskiego przemysłu w dobie rosnących kosztów emisji CO2? Między innymi o tym dyskutowali uczestnicy spotkania "Przyszłość systemu handlu uprawnieniami do emisjami (EU ETS) a konkurencyjność przemysłu w Europie”.

Wydarzenie zorganizowało BusinessEurope 9 lutego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w Brukseli: dyrektorka przedstawicielstwa Kinga Grafa oraz Adam Dorywalski, ekspert ds. UE.

EU ETS do poprawy

Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus Beyrer zwrócił uwagę, że propozycja Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu ETS wymaga kilku istotnych zmian.

Mam nadzieję, że troska o zapewnienie konkurencyjności przemysłu i zachowanie zdolności firm do inwestowania w technologie niskoemisyjne, w tym poprzez wystarczającą ilość darmowych uprawnień, pozostaje obecna w umysłach ustawodawców – powiedział.

Uczestnicy spotkania mówili między innymi o gwałtownie rosnących cenach uprawnień do emisji

Beyrer dodał, że unijni przywódcy nie powinni wywierać coraz większej presji na przemysł, doprowadzając do niszczenia naszej bazy przemysłowej, starając się ten sposób w pełni ochronić prywatnych konsumentów przed kosztami transformacji, z którymi wszyscy przecież musimy się zmierzyć.

Pomysły na reformę

W wydarzeniu uczestniczył także europoseł Peter Liese (Niemcy, grupa Europejskiej Partii Ludowej), sprawozdawca ds. systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zwrócił on uwagę, że jego propozycja „rezerwy na wyciek dwutlenku węgla” zwiększyłaby pewność w przejściu od darmowych uprawnień do systemu ETS, pozostając jednocześnie w zgodzie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Shradha Abt-Bhatnagar, starszy menedżer ds. energii i polityki klimatycznej oraz zastępca dyrektora biura w Brukseli w BASF, podkreśliła wysiłki największych europejskich podmiotów przemysłowych na rzecz dekarbonizacji, opowiadając się również za formą ochrony przed ucieczką emisji poza UE w okresie przejściowym.

Milan Elkerbout, pracownik naukowy CEPS (europejski think-tank), wezwał do ukierunkowania bezpłatnych uprawnień na innowację poprzez wprowadzenie tzw. poziomu odniesienia dla zerowej emisji.