Przegląd lekowy wymaga doprecyzowania
01 września 2021

Przegląd lekowy wymaga doprecyzowania

• Projekt pilotażowego przeglądu lekowego wymaga doprecyzowania i uzupełnienia – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Niepokój budzą przepisy kwestionujące słuszność objęcia przeglądów lekowych zakresem opieki farmaceutycznej.
• Nie wiadomo też w jaki sposób farmaceuta ma uzyskiwać dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądu lekowego.


– Usługi opieki farmaceutycznej, których świadczenie stało się możliwe dzięki przyjęciu ustawy o zawodzie farmaceuty mogą w znacznym stopniu odciążyć służbę zdrowia. Popieramy wszelkie inicjatywy służące lepszemu wykorzystaniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia polskich farmaceutów. Projekt przeglądu lekowego wymaga jednak doprecyzowania. Trzeba wyraźnie potwierdzić, że obejmie także opiekę farmaceutycznej, określić w jaki sposób farmaceuta ma uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta i przeprowadzić pilotaż w gminach miejskich, jak i wiejskich – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan rozumie zawężenie, na etapie pilotażu, liczby farmaceutów uprawnionych do przeprowadzenia przeglądu lekowego. W przyszłości jednak zarówno przegląd lekowy, jak i usługi opieki farmaceutycznej powinny być świadczone przez wszystkich farmaceutów.

Projekt rozporządzenia nie określa w jaki sposób farmaceuta ma uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Wiedza uzyskana na podstawie wywiadu może bowiem okazać się niepełna, wynikać z niewiedzy lub wstydu przed ujawnieniem zażywania niektórych leków. Co więcej, nie przewidziano możliwości wykonywania badań diagnostycznych w celu oceny skuteczności
i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii.

Niezwykle istotne jest, aby pilotaż prowadzony był tak w gminach miejskich, jak i wiejskich. Gminy wiejskie zamieszkiwane przez osoby starsze, z wieloma chorobami współistniejącymi i ograniczonym dostępem do lekarzy, pokażą rzeczywiste zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.

Słabością przeglądu lekowego jest przeprowadzenie go w tradycyjnej formie. Wyniki mają być zapisywane ręcznie, na papierze. To zwiększy obciążenia farmaceutów (pilotażem będzie objętych 750-1000 pacjentów). Cyfryzacja przeglądu pilotażowego byłaby testem dla ewentualnego późniejszego jego wdrożenia na pełną skalę.

Konfederacja Lewiatan