Przełom na polskim rynku elektromobilności coraz bliżej
30 września 2021

Przełom na polskim rynku elektromobilności coraz bliżej

W środę 29.09. br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Zrównoważonej Mobilności działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, poświęcone jedynej, w pełni kompleksowej analizie rynku elektromobilności w Polsce przedstawionej w raporcie Polish EV Outlook 2021, wykonanej na zlecenie PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych).

W spotkaniu uczestniczył Pan Aleksander Rajch, Członek Zarządu PSPA.

Główne wnioski płynące z omawianego raportu to:

· W Polsce jeździ blisko 30 tys. Samochodów z napędem elektrycznym (stan na 31.08.2021 r.)

• Dostępnych jest 1631 stacji ładowania (w tym 1120 AC oraz 511 DC), co daje ponad 3 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania (stan na 31.08.2021 r.)
• Prognozuje się, że w 2025 r. łączna liczba osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce może być ok. dwudziestokrotnie wyższa niż obecnie i wzrosnąć do niemal 300 tys. szt.
• Rozwój europejskiej i polskiej elektromobilności napędza przede wszystkim ogłoszony w lipcu 2021 r. pakiet „Fit fot 55″, a w związku z nim cele redukcyjne czy zakaz rejestracji w UE nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku. W Polsce dodatkowo Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych czy program dopłat do samochodów elektrycznych „Mój elektryk” NFOŚiGW.
• Czynnikami ograniczającymi rozwój elektromobilności w Polsce są m.in.: niewielki zasięg samochodów elektrycznych, brak rozwiniętej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych czy ograniczona oferta modelowa producentów pojazdów-Obecnie dostępnych jest 359 modeli samochodów BEV i PHEW.

Po prezentacji, Uczestnicy dyskutowali na temat gotowości wybranych firm motoryzacyjnych na nowe obowiązki wynikające z pakietu „Fit for 55″.
Era elektromobilności staje się faktem i wszystkie koncerty motoryzacyjne dążą do elektryfikacji.

Szczegółowe informacje o raporcie dostępne są na stronie: https://pspa.com.pl/2021/raport/przelom-na-polskim-rynku-elektromobilnosci-coraz-blizej/

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.
Celem pracy Rady jest:
• Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej

· Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej

· Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ

· Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań

· Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:
• Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;

· Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;

· Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;

• Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;

· Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.

Konfederacja Lewiatan