Przemysł w maju na mniejszym minusie. Najbardziej cierpi motoryzacja
19 czerwca 2020

Przemysł w maju na mniejszym minusie. Najbardziej cierpi motoryzacja

Produkcja sprzedana przemysłu w maju spadła o 17% r/r (przed rokiem wzrosła o 7,7%). Na przestrzeni miesiąca notujemy natomiast dodatnią dynamikę (10,1%) – podał GUS.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Wzrost w stosunku do kwietnia w dużej mierze zawdzięczamy efektowi statystycznemu: nawet powolny powrót przedsiębiorstw przemysłowych winduje wynik miesięczny. Z tego względu największą poprawę w maju notuje przetwórstwo przemysłowe (12,9% m/m), ale zarazem boryka się ono z największą luką względem maja 2019. Spadek produkcji notują niemal wszystkie działy przemysłu – najbardziej dotknięty przed miesiącem przemysł automotive to -58,0% (w kwietniu ok. -80%), produkcja maszyn i urządzeń, metali i ich wyrobów, wyrobów z gumy i tworzyw notują ok. 16,5-26,4% spadki, produkcja mebli spadła o 19,7%, z powodu ograniczenia popytu krajowego i zagranicznego.

Znaczące spadki dotknęły również przemysł wydobywczy – i perypetie koronawirusowe raczej tego trendu szybko nie odwrócą. Nieliczne notujące jednocyfrowe wzrosty to przetwórstwo wyrobów tytoniowych oraz urządzeń elektrycznych. Podsumowując, bez rozkręcenia popytu na szczeblu krajowym i europejskim będzie niezwykle trudno o znaczącą poprawę sytuacji polskiego przetwórstwa.

Konfederacja Lewiatan