Przepisy BHP – uwagi Lewiatana
09 lipca 2021

Przepisy BHP – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 czerwca br. (DPP-IV.0211.3.2021), przy którym przekazano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/277/200/RL/2021

Pobierz