Przepisy o zabezpieczeniu danych w celu walki z przestępczością wymagają doprecyzowania
11 maja 2021

Przepisy o zabezpieczeniu danych w celu walki z przestępczością wymagają doprecyzowania

• Zmiany w Kodeksie postępowania karnego mają rozszerzyć obowiązki wykonywane przez część przedsiębiorstw (telekomunikacyjnych) na żądanie sądu lub prokuratora, natomiast na firmy świadczące usługi cyfrowe oraz drogą elektroniczną nałożą całkowicie nowe zobowiązania.
• Konfederacja Lewiatan apeluje do senatorów o odrzucenie projektu ustawy Kodeks karny, ponieważ regulacje w nim zawarte będą negatywnie wpływały na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że projekt ustawy jest procedowany na podstawie ścieżki poselskiej, a nie rządowej, w związku z czym nie mieli możliwości udziału w konsultacjach. Obok propozycji dotyczących implementacji przepisów unijnych nakłada na firmy wiele nowych zobowiązań.

– Nowe przepisy o zabezpieczeniu danych na potrzeby walki z przestępczością wymagają doprecyzowania. Nasze wątpliwości budzi w szczególności brak precyzyjnego określenia zasad zapewnienia przez przedsiębiorców odpowiednim służbom bezpośredniego dostępu do danych informatycznych. Przepis w obecnym kształcie zwiększa znacząco ryzyko poważnych naruszeń zasad cyberbezpieczeństwa – mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Propozycja zmian Kodeksu postępowania karnego wymaga pogłębionej analizy wpływu regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a co się z tym wiąże szeregu istotnych zmian dostosowujących ustawę do wymogów rynku, zapewniających techniczną możność realizacji nowych obowiązków.

Projekt ustawy wymienia dostawców usług cyfrowych wśród adresatów nowych przepisów. Firmy nie wiedzą czy chodzi o dostawców w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa czy też projektowanej ustawy o prawach konsumenta.

Konfederacja Lewiatan