Prześlij informacje nt. nieobecności pracowników w firmie w związku COVID-19
13 marca 2020

Prześlij informacje nt. nieobecności pracowników w firmie w związku COVID-19

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Lewiatana z prośbą o dane na temat sytuacji przedsiębiorców w związku z absencjami pracowników wynikającymi z zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19).

W związku z tym prosimy o przesłanie informacji dotyczącej sytuacji w Państwa firmie. Wzór informacji można pobrać TUTAJ. Tabelę należy wypełnić najlepiej według stanu na dzień 16 marca br.

Tabelę należy uzupełnić następującymi informacjami:

  • branża,
  • liczba zatrudnionych w zakładzie pracy,
  • liczba osób korzystających z zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 (na mocy spec ustawy o zwalczaniu COVID-19),
  • liczba osób wykonujących pracę zdalną,
  • liczba osób nieobecnych w zakładzie pracy z innych przyczyn niż wcześniej wymienione.

Informacje przekazane przez Państwa będą anonimowe i zostaną zaprezentowane Ministerstwu Rozwoju wyłącznie jako opracowanie zbiorcze (dane zagregowane).

Wypełnioną tabelę należy przesyłać na adres mfedorczuk@konfederacjalewiatan.pl do 17 marca 2020 r. do godz. 12.00.

Konfederacja Lewiatan