Przychody firm rosną, ale rentowność spada
23 listopada 2022

Przychody firm rosną, ale rentowność spada

W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy jednak wskaźniki ekonomiczno-finansowe - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Mimo większych przychodów niż przed rokiem rentowność polskich firm jest niższa. Przychody dużych przedsiębiorstw w okresie trzech kwartałów przekroczyły 3,6 bln zł. Rok wcześniej było to ponad 2,7 bln zł. W tym samym okresie rentowność spadła z  5,8% do poziomu 5,2%

Dzieje się tak głównie przez wyższe ceny zakupu produktów oraz sprzedaży towarów po wyższych cenach. Do tego trzeba jeszcze dołożyć dynamiczną sytuację. Firmy przez 2021 r. oraz początek obecnego roku gromadziły towary, kupując niejako na zapas, w obawie o możliwe braki dostaw oraz dalszy wzrost cen. Ten pragmatyzm spowodował, że obecnie firmy mają z czego produkować, a towary z jakich produkują pochodzą z zakupów z początku roku. Oznacza to niższy koszt, wyższy przychód w przypadku galopujących cen końcowych.

Dzięki temu gromadzeniu zapasów przez przedsiębiorstwa nasze PKB zatrzymało się na tak wysokich poziomach. Zapasy jednak staną się kategorią, która obecnie będzie silnie, negatywnie wpływała na nasz wzrost gospodarczy. Firmy już bardziej rozważnie podchodzą do nowych zakupów, a to oznacza, że pod koniec roku rentowności będą prawdopodobnie oscylowały na zdecydowanie niższych poziomach.

Konfederacja Lewiatan