Przyszłość rozporządzenia KE ws. wyrobów budowlanych
29 kwietnia 2021

Przyszłość rozporządzenia KE ws. wyrobów budowlanych

29 kwietnia odbyło się webinarium dotyczące rewizji rozporządzenia ws. wyrobów budowlanych (CRP), zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa z pomocą Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. W webinarium uczestniczył europoseł Krzysztof Hetman, członek komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) w Parlamencie Europejskim.

 

Komisja Europejska przedstawi projekt rewizji rozporządzenia najprawdopodobniej pod koniec tego roku lub na początku 2022r. Część zmian na pewno będzie dotyczyła kwestii środowiskowych oraz wpisania legislacji w europejską zieloną transformację.


Europoseł Hetman na spotkaniu z przedstawicielami branży

Szymon Firląg, prezes Związku, przedstawił najważniejsze postulaty branży. Według niego, powinny zmiany w rozporządzeniu CPR powinny koncentrować się na środkach legislacyjnych mających na celu:

  • wzmocnienie nadzoru rynku i egzekwowanie przepisów dotyczących wyrobów budowlanych,
  • wzmocnienie roli norm zharmonizowanych (ponieważ często przepisy lokalne/krajowe są interpretowane jako ważniejsze),
  • wzmocnienie kontroli nad wdrażaniem zharmonizowanych norm.

W kraju branża zaczęła bliską współpracę w zakresie rewizji rozporządzenia CPR z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Europoseł Hetman zauważył, że Parlament Europejski zdaje sobie sprawę ze sporu kompetencyjnego pomiędzy Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN) a Komisją Europejską, co skutkuje opóźnieniami w wydawaniu zharmonizowanych norm i stanowi istotną barierę i koszt dla przedsiębiorców. Temat ten został podjęty na ostatnim posiedzeniu komisji IMCO z komisarzem Thierry Bretonem. Niestety, nie widać na razie pomysłu na poprawę tej sytuacji.

Parlament Europejski, w swoim sprawozdaniu z marca br., wziął w obronę interesy producentów materiałów budowlanych. Formalny proces legislacyjny ruszy po przedstawieniu propozycji przez Komisję, ale już teraz warto rozmawiać z jej przedstawicielami, europosłami oraz urzędnikami w kraju, celem przedstawiania swoich argumentów. Ważne jest także budowanie sojuszy z organizacjami z innych państw członkowskich.

W Europejskiej Partii Ludowej powstała grupa robocza, która zajmuje się sprawą rewizji rozporządzenia CPR i obie strony uzgodniły, że przedstawiciele Związku będą się angażować w jej prace, aby przedstawić perspektywę polskiej branży.

Wsparcie branży zapowiedział też obecny na spotkaniu europoseł Krzysztof Hetman. „W Parlamencie Europejskim będziemy chcieli zadbać o to, by państwa postulaty i uwagi znalazły się w stanowisku PE. Będziemy do tego potrzebowali sojuszów. Będę reprezentantem państwa interesów” – podkreślił eurodeputowany.

 

Konfederacja Lewiatan