Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
24 maja 2023

Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku z konsultacjami prowadzonymi przez Komisję Europejską w sprawie „The future of the electronic communications sector and its infrastructure”, w której udział wziął Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, w załączeniu przesyłamy treść stanowiska zgłoszonego w ramach wspomnianych konsultacji.

KL/196/81/AM/2022

Pobierz