Rada ds. Zielonej Transformacji w Konfederacji Lewiatan rozpoczęła działalność
06 maja 2020

Rada ds. Zielonej Transformacji w Konfederacji Lewiatan rozpoczęła działalność

• Dzisiaj zainaugurowała działalność Rada ds. Zielonej Transformacji w Konfederacji Lewiatan.
• W pierwszym spotkaniu Rady wziął udział Michał Kurtyka, minister klimatu.

Rok 2020 będzie kluczowy dla uzgodnienia wspólnych zasad realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Już w marcu br. ogłoszone zostały przez Komisję Europejską ważne projekty regulacji tj. nowe prawo klimatyczne, ale również strategia przemysłowa UE oraz Plan Działań na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a w III kwartale br. planowana jest publikacja odnowionej strategii zrównoważonego finansowania. Są to dokumenty, które w bezpośredni lub pośredni sposób będą miały wpływ na decyzje biznesowe i inwestycyjne polskiego biznesu. Konfederacja Lewiatan będzie brała aktywny udział w konsultowaniu tych strategii oraz kreowaniu ostatecznego kształtu poszczególnych rozwiązań i regulacji na poziomie UE oraz Polski.

Szef resortu klimatu Michał Kurtyka powiedział, że mimo kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa, nie należy spodziewać się większych zmian w Europejskim Zielonym Ładzie. Co najwyżej zostanie nieco zmieniony jego harmonogram. – Polska od dawna zabiega, żeby zielona transformacja była sprawiedliwa, a państwa mogły liczyć na wsparcie w finansowaniu różnych inwestycji. Apelujemy o solidarność i sprawiedliwość. Nie chcemy, aby ktokolwiek pozostał sam w przeprowadzaniu transformacji klimatycznej – dodał minister.

– Popieramy zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nowoczesne technologie, które są integralną częścią zielonego ładu, mogą stać się dodatkowym impulsem rozwojowym, zwłaszcza teraz w obliczu potężnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Dzięki ambitnej polityce klimatycznej możemy nie tylko ratować nasze środowisko, ale także wspomóc gospodarki w wychodzeniu z zapaści – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

– Powołaliśmy Radę ds. Zielonej Transformacji, aby aktywnie uczestniczyć w dyskusji nad ostatecznym kształtem rozwiązań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i reprezentować naszych członków na forum krajowym i unijnym – podkreśliła Dorota Zawadzka- Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Celem nowo powołanej Rady, która składa się z członków Konfederacji Lewiatan, będzie opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej, wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii czy aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań.

Konfederacja Lewiatan