Rada E-commerce w Konfederacji Lewiatan
24 stycznia 2020

Rada E-commerce w Konfederacji Lewiatan

23 stycznia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady E-commerce w Konfederacji Lewiatan.

Uroczystość rozpoczęły wystąpienia Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego. Podkreślili oni rolę e-commercu jako rosnącej siły i ważnego segmentu rynku krajowego.

Przedsięwzięcia w obszarze e-commerce i kluczowych projektach Lewiatana w tym zakresie omówili opiekunowie Rady: Dominik Gajewski oraz Aleksandra Musielak.

W toku dyskusji założyciele wymienili poglądy na temat celów i kierunków działania Rady.
Rada stawia sobie ambitne cele:
– działania na rzecz rozwoju handlu elektronicznego,
– działania na rzecz likwidacji barier prawnych i wprowadzenia uproszczeń w handlu on-line
– promocja najlepszych praktyk w zakresie zakupów on-line
– rozwój relacji z administracją w Polsce i Europie
– organizowanie wydarzeń na rzecz upowszechnienia działań przedsiębiorców e-commerce oraz ich produktów i usług.

Na spotkaniu dokonano również wyboru Prezydium Rady. Liderem Logistyki w Radzie E-commerce w Konfederacji Lewiatan została firma DHL Parcel sp. z o.o. Liderem Platform w Radzie E-commerce w Konfederacji Lewiatan został firma Google Polska sp. z o.o.

Konfederacja Lewiatan