Rada Przedsiębiorczości apeluje do premiera o wspólne ratowanie gospodarki
08 maja 2020

Rada Przedsiębiorczości apeluje do premiera o wspólne ratowanie gospodarki

Znaleźliśmy się w złym punkcie. Oto rząd deklaruje w mediach, że ratuje gospodarkę, a przedsiębiorcy mają poczucie, że dzieje się to w zupełnej izolacji od samych zainteresowanych – napisała Rada Przedsiębiorczości, w apelu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą Konfederacja Lewiatan, ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, KIG, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego, jest dzisiaj najszerszą reprezentacją środowiska polskiego biznesu. Współpracujemy z pracodawcami ze wszystkich branż, mamy robocze kontakty z firmami każdej wielkości i w każdym regionie naszego kraju. Codziennie monitorujemy sytuację przedsiębiorców i wyraźnie widzimy realne problemy, z którymi się borykają. Mamy także szerokie zaplecze eksperckie i doświadczenie w tworzeniu skutecznych regulacji. Jedną z naczelnych zasad, promowaną przez nasze organizacje od początku swojego istnienia, jest dialog społeczny. Zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy z administracją i setki przykładów pokazuje, że taka współpraca rodzi dobre rozwiązania dla biznesu i dla państwa.

Walka z pandemią przynosi szereg codziennych wyzwań. Jednak konieczne, powolne odmrażanie gospodarki nie może być realizowane metodą doraźnych decyzji. Polscy pracownicy i pracodawcy potrzebują kompleksowej strategii walki z nadchodzącym kryzysem. Strategii zaplanowanej na wiele miesięcy, spójnej, powszechnie akceptowanej i systematycznie realizowanej.

Niestety z niepokojem obserwujemy, że tak potrzebny dialog ze środowiskiem biznesu jest iluzoryczny, a często nie ma go wcale. Najlepszym tego przykładem jest jakość konsultacji kolejnych rozwiązań antykryzysowych.

Znaleźliśmy się w złym punkcie. Oto rząd deklaruje w mediach, że ratuje gospodarkę, a przedsiębiorcy mają poczucie, że dzieje się to w zupełnej izolacji od samych zainteresowanych. Prowadzimy bardzo szeroki dialog ze środowiskiem biznesu, także w regionie i wniosek ten słyszymy niemal codziennie. Rząd obraz polskiej gospodarki buduje na podstawie wskaźników ekonomicznych. My ten obraz budujemy w rozmowach z firmami, w codziennej pracy z tysiącami firm.

Apelujemy do Pana Premiera, abyśmy wspólnie wypracowali najlepsze rozwiązania dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców i pracowników. Są miejsca pracy, jest polska gospodarka oraz nasza wspólna troska o Polskę. Tylko dialog i wspólne wypracowanie modelu naszej współpracy, pozwoli efektywnie działać w najbliższych miesiącach i powstrzymać dalszą zapaść wielu firm, które mogą być w przyszłości podstawą do wychodzenia z kryzysu. Polską gospodarkę możemy uratować tylko wspólnie!

Dlatego apelujemy do Pana o pilne spotkanie i jednocześnie wyrażamy naszą gotowość do prac i konsultacji nad rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi wspierającymi rozwój polskiej gospodarki i rynku pracy.

Apel Rady Przedsiębiorczości do premiera tutaj

Konfederacja Lewiatan