Rada Przedsiębiorczości monitoruje prace rządu
28 czerwca 2021

Rada Przedsiębiorczości monitoruje prace rządu

W drugim kwartale 2021 roku przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości zgłosili uwagi do kluczowych projektów dla przyszłości Polski. Przedstawiciele organizacji apelowali o niezbędne zmiany w rozwiązaniach przedstawionych w dokumentach dotyczących Polskiego Ładu, Krajowego Planu Odbudowy, Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz Polskiej Polityki Przemysłowej.

Nadchodzące zmiany legislacyjne i strukturalne związane z ogłoszeniem oraz planowanym wprowadzeniem Polskiego Ładu i innych strategicznych projektów gospodarczych jak i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 były głównymi obszarami działalności Rady Przedsiębiorczości pod przewodnictwem ABSL.

– W czasie ostatnich miesięcy pod przewodnictwem ABSL, Rada Przedsiębiorczości opublikowała siedem stanowisk i apeli. W ramach stałego dialogu z administracją publiczną, przedstawiciele Rady opracowali także szereg rekomendacji dotyczących promocji programu szczepień, planowanych zmian podatkowych oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, które zostały przekazane odpowiednim resortom. Przedstawiciele Rady przekazywali również stanowiska polskiego biznesu stronie rządowej podczas roboczych spotkań z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim – informuje Jacek Levernes, prezes honorowy ABSL. Liczymy, że nasz głos, zostanie uwzględniony – dodaje Levernes.

Na początku maja premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosili założenia Polskiego Ładu – programu daleko idących zmian legislacyjnych mających wpływ na rozwój oraz gospodarkę Polski. Planowane nowe daniny oraz przekształcenia gospodarcze będą miały istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Pod koniec maja Rada Przedsiębiorczości opublikowała stanowisko ws. Polskiego Ładu, w którym zaznacza, że warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego są inwestycje i innowacje. Podział i redystrybucja dochodów państwa, która jest głównym przedmiotem zainteresowania autorów Polskiego Ładu powinna być zrównoważona przez rozwiązania wspierające budowanie przyjaznego środowiska prawnego dla inwestorów i innowatorów, o co w kolejnych miesiącach dalej będzie zabiegać Rada Przedsiębiorczości.

W trakcie przewodnictwa ABSL w Radzie Przedsiębiorczości, Rada opublikowała rekomendacje w sprawie tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0. W opublikowanym dokumencie wskazano główne bariery i wyzwania w zakresie cyfryzacji oraz rekomendacje dotyczące skutecznej transformacji cyfrowej polskiej gospodarki. Rozwój gospodarki cyfrowej jako niezbędny do budowania konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej pozostanie w centrum działań podejmowanych przez Radę.

Przedstawiciele Rady w minionym kwartale przedstawili również stanowiska biznesu w innych obszarach kluczowych dla rozwoju Polski. Polityka Energetyczna Polski 2040 jest dokumentem strategicznym, którego realizacja zdeterminuje kształt polskiej gospodarki na najbliższe kilkadziesiąt lat. Dlatego też Rada Przedsiębiorczości wydała stanowisko, w którym wskazuje, że PEP 2040 została oparta na zdezaktualizowanych założeniach, które w nieznacznym tylko stopniu odpowiadają potrzebom polskiej gospodarki

– Niezwykle cieszy, że środowisko przedsiębiorców potrafi zająć spójne stanowisko do zaproponowanych przez rząd rozwiązań, które określą kształt polskiej polityki gospodarczej na następne 30 lat. Krajowa Izba Gospodarcza i jej eksperci niezmiennie wspierają zarówno przedsiębiorców jak i administrację. Rada Przedsiębiorczości, którą współtworzymy to doskonała platforma do tych działań – mówi Marek Kłoczko, Prezes KIG.

Kolejnym kluczowym projektem rozwojowym dla Polski jest Krajowy Plan Odbudowy. Jak zaznaczono w stanowisku Rady Przedsiębiorczości, Fundusz Odbudowy i Odporności Unii Europejskiej może i powinien zostać wykorzystany do zbudowania silnej, innowacyjnej, zielonej i konkurencyjnej gospodarki Polski. Priorytetowym zadaniem jest zadbanie, aby Krajowy Plan Odbudowy, na podstawie którego będą wykorzystywane środki Funduszu do przeprowadzenia reform i inwestycji, zapewniał maksymalną efektywność ich zagospodarowania. Rada będzie monitorowała sposób efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w KPO.

– To, nad czym powinniśmy w Polsce pracować, to dialog. Rada Przedsiębiorczości jest największą platformą reprezentującą pracodawców, głosem, z którym administracja musi się liczyć. A najbliższe miesiące będą właśnie czasem dialogu, szukaniem rozwiązań w zakresie Polskiego Ładu, KPO, Polityki Przemysłowej. Przedsiębiorcy będą potrzebowali nowych ram prawnych i środków by realizować cele związane m.in. z cyfryzacją czy transformacją energetyczną – podkreśla Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Ponadto, przedstawiciele Rady podczas spotkania z wicepremierem Jarosławem Gowinem, które odbyło się na początku maja wystosowali apel o otwarcie branż najbardziej dotkniętych przez pandemię. Rada Przedsiębiorczości przekazała opinii publicznej również stanowisko dotyczące działalności UOKIK w trakcie pandemii COVID-19. Przedstawiciele Rady, reprezentując swoich członków, oczekują na konkretne rozwiązania rządu, wspierające rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

– Od 1 lipca przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości przejmują Pracodawcy RP. Mimo wakacji będzie to czas intensywnej pracy. Rząd zapowiedział już, że będzie chciał w tym okresie procedować nad ustawami wchodzącymi w skład Polskiego Ładu. Dlatego Rada Przedsiębiorczości będzie intensywnie pracować i pilnować tworzonego prawa, tak by było ono, jak najbardziej korzystne dla pracodawców i pracowników – mówi Rafał Baniak, wiceprezydent Pracodawców RP.

Wszystkie informacje na temat prac platformy oraz stanowiska Rady można znaleźć na nowej stronie internetowej Rady Przedsiębiorczości: radaprzedsiebiorczosci.org.

O RADZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Rada Przedsiębiorczości to platforma współdziałania największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 roku, została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki, zagrożonej pandemią. Członkowie Rady: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego. Celem działania Rady Przedsiębiorczości jest czynny udział w pracach nad tworzonymi przez rząd rozwiązaniami ze szczególnym uwzględnieniem tych wzmacniających odporność gospodarczą, zapewniających wsparcie dla sektorów najbardziej odczuwający skutki pandemii oraz zwiększających atrakcyjność Polski jako lokalizacji do inwestycji.

O ABSL
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – zrzesza ponad 220 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 350 000 osób. Ponad 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.

Konfederacja Lewiatan