Rada Regionów przekazała rzecznikowi MŚP stanowisko w sprawie tarczy antykryzysowej
21 marca 2020

Rada Regionów przekazała rzecznikowi MŚP stanowisko w sprawie tarczy antykryzysowej

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan przekazała rzecznikowi MŚP Adamowi Abramowiczowi, stanowisko dotyczące pakietu antykryzysowego w związku z pandemią koronawirusa.

Czytamy w nim, że reprezentowani przez Radę Regionów pracodawcy i przedsiębiorcy z dużym rozczarowaniem przyjęli założenia tzw. tarczy antykryzysowej. Odnosimy wrażenie, że rząd i prezydent nie doceniają skali zagrożenia dla gospodarki wywołanego pandemią. Biorąc pod uwagę fakt, iż negatywne skutki wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa nakładają się na zauważalne już wcześniej symptomy spowolnienia gospodarczego, nie będzie przesadą stwierdzenie, że sytuacja naszych przedsiębiorców może w szybkim czasie stać się tragiczna.

Mamy do czynienia z bezprecedensowym zagrożeniem dla bytu przedsiębiorców, jak i dla całej gospodarki. Dlatego konieczne są działania szybkie, radykalne i odbiegające od schematów biurokratycznych. Dobry przykład płynie z wielu państw europejskich, które bardzo poważnie potraktowały sprawę pomocy przedsiębiorcom i to zarówno co do wysokości pomocy, jak i co do przyjętych, radykalnych rozwiązań.

W pierwszym rzędzie pomoc skierowana dla przedsiębiorców powinna mieć charakter systemowy. Trzeba podjąć realne działania, żeby ochronić byt przedsiębiorców i miejsca pracy. Oczekiwalibyśmy prawdziwych ulg np. czasowej abolicji w zakresie podatków i składek ZUS, tak żeby pracodawcy mogli zachować płynność finansową.

Jednocześnie konieczne jest wprowadzenie, w związku z przestojami przedsiębiorców, współfinansowania wynagrodzeń – ale tak, źeby to była prosta procedura, możliwa do zastosowania zaraz po wejściu w życie odpowiednich przepisów. Popieramy postulaty sformułowane przez zarząd Konfederacji Lewiatan, zwracając szczególną uwagę na:

– AboIicję wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca br., w tym przede wszystkim podatków i składek na ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1lipca 2020 r.
– Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT
– Utrzymanie zatrudnienia przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm poprzez dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Jednocześnie chcielibyśmy dodać postulaty formułowane przez przedsiębiorców w regionach, m.in. czasowe zwolnienie z obowiązku płatności podatku od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej do 31 grudnia 2020 r., połączone z odpowiednim zabezpieczeniem budżetów samorządów przez budżet centralny, wprowadzenie czasowego zakazu wypowiadania umów najmu, czy wydłużenie terminu do 90 dni, w którym powstaje obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Konfederacja Lewiatan.

Stanowisko przygotowało Prezydium Rady Regionów, któremu przewodniczy Marek Banasik, przy współudziale wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan, Romana Rogalskiego.

Konfederacja Lewiatan