Ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju – uwagi Lewiatana
11 maja 2022

Ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prośbę o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Stanowiska Rządu do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz uchylającego dyrektywę 2009/125/WE, COM(2022) 142, w przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/185/85/AB/2022

Pobierz