Raport „Impuls dla Polski 2020-2022”. Jak pokonać kryzys i przyspieszyć wzrost gospodarczy?
01 października 2020

Raport „Impuls dla Polski 2020-2022”. Jak pokonać kryzys i przyspieszyć wzrost gospodarczy?

Redukcja  podatków zniechęcających do inwestowania, szybszy zwrot podatku VAT, upowszechnienie pracy zdalnej, wsparcie restrukturyzacji  zatrudnienia, pomoc firmom w dochodzeniu należności, rezygnacja z podatku od sprzedaży detalicznej,  rozwój szybkiego internetu, likwidacja barier dla OZE czy zawieszenie zakazu handlu w niedziele – to tylko kilka z ponad 50 rekomendacji zawartych raporcie „Impuls dla Polski 2020 -2022”, który Konfederacja Lewiatan zaprezentowała na Europejskim Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół.

 

Polska potrzebuje śmiałego i mądrego programu gospodarczego, który pozwoli nam rozwijać się w takim tempie, żeby spłacać zadłużenie i budować trwałe podstawy wzrostu. Kryzys gospodarczy, wywołany pandemią koronawirusa, to zagrożenie dla gospodarki, ale i szansa ucieczki do przodu.

Eksperci Lewiatana nie dają jednej, złotej recepty, co zrobić, żeby pokonać kryzys i wejść na ścieżkę przyspieszonego wzrostu. Wskazują natomiast na konieczność podjęcia wielu ważnych decyzji dotyczących polityki gospodarczej, finansów publicznych, podatków, rynku pracy, zielonej gospodarki czy wykorzystania środków unijnych. Bez wyraźnych impulsów rozwojowych w różnych obszarach życia gospodarczego nie mamy co liczyć na sukces.

Prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, powiedział, że w raporcie jest myślenie o rozwoju, przyszłości. Zawiera on wiele ważnych konkretnych, praktycznych rekomendacji. Jednym z wyzwań, które stoi przed nami będzie proces restrukturyzacji przedsiębiorstw, szczególnie dużych. Dobrze więc, że w raporcie jest spojrzenie sektorowe na gospodarkę.

Profesor Hausner ostrzegał, aby nie lekceważyć długu publicznego, bo to nie jest tylko zapis księgowy. Tolerowanie wysokiego długu publicznego i deficytu skończy się wzrostem fiskalizmu.

– Będziemy musieli płacić nowe podatki, czy parapodatki. A to nie sprzyja rozwojowi. Nie możemy również przesuwać długu w kierunku gospodarstw domowych. Grozi nam wysoka inflacja. NBP wspiera bowiem wzrost gospodarczy, a nie walczy z inflacją – dodał prof. Hausner.

– Polska nie ma alternatywy wobec ucieczki do przodu. Potrzebujemy nowoczesnych, zróżnicowanych i innowacyjnych inwestycji. Potrzebujemy przeskoczyć kilka etapów rozwoju i znaleźć się w gospodarczej awangardzie. Trzeba tak zainwestować covidowe dotacje i środki zwrotne, aby za kilka lat polski PKB nie tylko był istotnie większy niż przed pandemią, ale przede wszystkim, by dynamika jego wzrostu była jeszcze wyższa. To też ostatnia szansa, żeby wykorzystać znaczące środki finansowe płynące z UE do rozwiązania naszych problemów strukturalnych i zbudowania gospodarczych przewag na dziesięciolecia – przekonywał Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Ucieczka do przodu wymaga podjęcia strategicznych decyzji, co polski wzrost gospodarczy nakręci, które nasze produkty i usługi podbiją świat  i skoncentrowania na nich ograniczonych zasobów. Najbardziej racjonalny wybór to inwestowanie w to, co przyniesie ponadprzeciętny zwrot. Już dawno minął moment na zrzucanie pieniędzy  z helikoptera. Teraz trzeba je kierować tam gdzie przyniosą największą stopę zwrotu w długim okresie.  Polska powinna zawalczyć o  nadwyżkę budżetową, by systematycznie redukować zadłużenie. Ważna jest poprawa wiarygodności naszego kraju jako kredytobiorcy w porównaniu do państw strefy euro.

W raporcie znalazły się impulsy rozwojowe z 7 obszarów i 6 branż. Łącznie ponad 50  konkretnych zaleceń, za którymi stoją szczegółowo rozpisane rozwiązania, narzędzia i projekty legislacyjne. Eksperci wskazują, co trzeba zrobić w ciągu najbliższych 18–24 miesięcy, żeby Polska miała szansę wkroczyć na ścieżkę przyspieszonego wzrostu.

Do przygotowania raportu Lewiatan powołał zespół  21 ekspertów, przeprowadził badania na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, skonsultował wnioski z  8 CEO z 6 branż oraz  poddał krytycznej analizie setki stron dokumentów strategicznych, tysiące stron ustaw i rozporządzeń.

– Polska gospodarka znalazła się w trudnym położeniu. Koronakryzys zaskoczył nas i zrewidował optymistyczne prognozy. Trzeba to potraktować jako ostrzeżenie, że bez odpowiednich reform strukturalnych nie jesteśmy bezpieczni, ale i jako szansę, impuls do rozwoju. Nie uda nam się tej szansy wykorzystać bez efektywnej i otwartej współpracy administracji i biznesu. Zabiegamy o nią i  jesteśmy do niej przygotowani. Oferujemy pełne zaangażowanie naszych ekspertów i firm członkowskich – dodał Grzegorz Baczewski.

Pobierz raport „Impuls dla Polski” tutaj

 

Konfederacja Lewiatan