Raport Lewiatana: Europejski Zielony Ład – ocena wiedzy i postaw polskiego biznesu
03 lutego 2021

Raport Lewiatana: Europejski Zielony Ład – ocena wiedzy i postaw polskiego biznesu

Zachęcamy do lektury naszego najnowszego raportu.

 

POBIERZ RAPORT

Europejski Zielony Ład (EZŁ) to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Jego realizacja pozwoli przekształcić Unię Europejską w sprawiedliwe i dobrze prosperujące społeczeństwo funkcjonujące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i globalnie konkurencyjnej gospodarce. Zgodnie z tą strategią, w 2050 roku UE osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, a wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od zużywania zasobów.

UE – bez Polski – zobowiązała się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Realizacja tego celu będzie wymagała kompleksowej transformacji, która będzie racjonalna kosztowo i sprawiedliwa, ale także zrównoważona społecznie. Wsparciem posłużą przeznaczone na ten cel źródła finansowe, m.in. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, fundusze UE na lata 2021-2027 oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Celem naszego projektu jest diagnoza potrzeb polskich firm w związku z zieloną transformacją oraz ich mobilizacja do promowania swojej postawy na forum krajowym i europejskim, w relacjach z administracją, biznesem i NGO. Jednym z filarów projektu jest diagnoza wiedzy i postaw firm członkowskich Konfederacji Lewiatan. Tej kwestii poświęcony jest niniejszy raport.

 

Konfederacja Lewiatan