Raport Lewiatana: Jak ułatwić firmom dostęp do pieniędzy na rozwój?
27 września 2023

Raport Lewiatana: Jak ułatwić firmom dostęp do pieniędzy na rozwój?

Pozyskiwanie środków dla firm na finansowanie usług rozwojowych, w tym na dostosowywanie ich do nowych modeli pracy, ułatwiłaby standaryzacja dokumentów aplikacyjnych, ujednolicenie zasad rekrutacji czy wyznaczenie precyzyjnego czasu na ocenę wniosków – uważają eksperci Lewiatana.

W raporcie „Przegląd inicjatyw publicznych oraz proponowanych instrumentów finansowania w firmach wdrażania i rozwijania nowych modeli pracy” , przygotowanym przez Lewiatana, zawarto rekomendacje i analizę różnych inicjatyw publicznych oraz instrumentów finansowania, których celem jest wspieranie firm.

Co należy zmienić?

Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać środki, muszą cały czas monitorować ogłaszane nabory, orientować się, kiedy planowane są kolejne. Niejednokrotnie konieczne jest także przygotowywanie bardzo obszernej dokumentacji, by aplikować o środki, a następnie je efektywnie rozliczyć.

Aby ułatwić pracę firmom, należałoby zacząć od standaryzacji dokumentów aplikacyjnych, generatorów wniosków dla różnych źródeł dofinansowań, co ułatwiłoby opracowanie wniosku nawet z dużym wyprzedzeniem i odpowiednie przygotowanie się do naborów.

Należy także zrezygnować z rekrutacji na czas czy równego podziału środków dla wszystkich przedsiębiorców i wprowadzenie odgórnych, ujednoliconych zasad rekrutacji – jakościowej oceny wniosków. Sprawiłoby to, że środki przyznane byłyby tym przedsiębiorstwom, które najbardziej ich potrzebują oraz w takiej kwocie, jaka jest im potrzebna.

Czas niezbędny na ocenę wniosków powinien być z góry znany i nieprzekraczalny, co pozwoliłoby na lepsze planowanie całego procesu. Dokumentacja konkursowa powinna być sporządzana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania – tak, aby dostęp do naboru był równy dla wszystkich. Należy też zadbać o mniej hermetyczny język komunikacji z firmami.

Ważna konkurencyjność firm

Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem dostosowania się do nowych modeli pracy. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak praca zdalna, hybrydowa, elastyczne godziny pracy czy zastosowanie zaawansowanych technologii w organizacji pracy i komunikacji wewnątrz firm czy zespołów, jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. W wielu przypadkach jednak koszty związane z wdrażaniem tych zmian stanowią poważne obciążenie dla budżetu przedsiębiorstwa. Może je zmniejszyć szeroka gama instrumentów finansowania wspierających firmy we wdrażaniu zmian i innowacji w zakresie organizacji pracy, w tym szkoleń dla pracowników. Dzięki takim środkom firmy uzyskują możliwość podnoszenia swojej konkurencyjności na rynku, innowacyjności, a także zwiększenia satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Pobierz raport Lewiatana

Ekspertyza powstała w ramach projektu: „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”, który jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan