Raport Lewiatana. Opłaca się inwestować w poprawę dobrostanu pracowników
26 czerwca 2023

Raport Lewiatana. Opłaca się inwestować w poprawę dobrostanu pracowników

Większa produktywność firm, konkurencyjność na rynku pracy, lojalność pracowników, poprawa stanu zdrowia załogi i wizerunku firmy oraz stabilny rozwój przedsiębiorstwa to potencjalne korzyści z polityki nastawionej na dbanie o samopoczucie i dobrostan pracowników – wynika z raportu „Korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

Coraz więcej firm dostrzega konieczność wdrożenia lub rozszerzenia polityki zmierzającej do poprawy samopoczucia i dobrostanu pracowników. Kluczowe znaczenie dla przyspieszenia tego trendu miał wybuch pandemii COVID-19, która zrewolucjonizowała w wielu firmach relacje pracodawca – pracownik i zmieniła sposób świadczenia pracy.

Wśród koncepcji nastawionych na dobrostan pracowników obok work-life balance (twardy rozdział pracy i życia prywatnego) coraz większe znaczenie zyskuje work-life fit (elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego).

– Po ogłoszeniu końca pandemii sposoby pracy i podejście do nich nie wróciły do  przedpandemicznego standardu. Firmy zauważyły, że zmiany wprowadzone doraźnie jako środek zaradczy mogą przynosić korzyści. Zmieniło się także podejście do pracy wśród pracowników. Zaczęli oni sobie w większym stopniu cenić jakość życia, nauczyli się stawiać granice, zredefiniowali swoje priorytety. Zobaczyli też, że niektóre sposoby zarządzania pracą i wymagania stawiane przez pracodawców, nie tylko nie są efektywne, ale też mogą nie mieć uzasadnienia. Ta zmiana mentalna nastąpiła w okresie kurczących się zasobów pracy i ograniczonego dostępu do pracowników. Z tego względu wzrosła też na rynku pracy pozycja pracowników, których wymagania i oczekiwania, nie mogą być przez drugą stronę ignorowane. W tej nowej rzeczywistości muszą odnaleźć się firmy i ich menedżerowie, których style zarządzania i wdrożone modele pracy wydają się już do tego świata pracy nie przystawać – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań jest dbanie o zdrowie psychiczne pracowników, które uległo znacznemu pogorszeniu i wciąż podlega negatywnemu wpływowi takich czynników jak wojna w Ukrainie czy pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski.

Firmy stosują coraz szerszy katalog instrumentów w ramach polityki nastawionej na dobrostan pracowników. Część z nich ma charakter finansowy (np. dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego, zapewnienie wsparcia psychologa czy dofinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem pracy zdalnie z domu pracownika). Inne można wdrożyć w praktyce bezkosztowo (np. poprawa atmosfery w pracy, regularny profesjonalny feedback czy transparentność procesu decyzyjnego).

Potencjalne koszty implementacji polityki nastawionej na dobrostan pracowników to dodatkowe wydatki finansowe (np. na fundusz socjalny), konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych czy ryzyko nadużyć nowych przywilejów przez pracowników.

Jednak patrząc na funkcjonowanie w długim okresie wybór pomiędzy dobrostanem a dyscypliną wydaje się jednoznaczny z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwiązania dyscyplinujące, które przynoszą korzyści w krótkim terminie mogę generować problemy, których firma doświadczy w średnim lub długim okresie. Przykładowo zwiększając dyscyplinę i wprowadzając nadzór aktywności, firma może uzyskać wyższą efektywność, ale ryzykuje odpływem wykwalifikowanych, cennych pracowników i pogorszeniem swojej opinii na rynku jako pracodawcy. Przez to zapewne będzie miała trudności z rekrutowaniem talentów.

Pobierz raport „Korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników”

Projekt „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz raport