Raport OECD: przygotowywane regulacje nie są odpowiednio konsultowane i sprawdzane
08 października 2021

Raport OECD: przygotowywane regulacje nie są odpowiednio konsultowane i sprawdzane

„Martwi fakt, że zaledwie jedna czwarta państw członkowskich OECD systematycznie sprawdza, czy przyjmowane regulacje osiągają swoje zamierzone cele. Niestety do tej grupy państw nie zalicza się Polska” – mówi ekspert ds. UE w Konfederacji Lewiatan Adam Dorywalski. „Tymczasem jeżeli mamy mieć możliwość sprostania wymogom współczesnego świata, takim jak digitalizacja i zamiany klimatu, to zamiast sposobu <<uchwal i zapomnij>>, państwa muszą rozwinąć podejście <<dostosuj się i ucz się>> przy uchwalaniu przepisów” – dodaje Dorywalski.

 

Kluczowe wnioski z Raportu są następujące:

 • Mniej niż jedna czwarta państw członkowskich OECD systematycznie informuje opinię publiczną o potencjalnych nadchodzących przepisach.
 • Mniej niż jedna piąta państw członkowskich OECD systematycznie uwzględnia aspekt międzynarodowy w procesie tworzenia przepisów krajowych.
 • Tylko siedem państw członkowskich OECD i Unia Europejska sformułowały ogólną strategię dot. ryzyka regulacji, w tym dot. wymogów systematycznego uwzględniania ryzyka przy opracowywaniu przepisów.
 • Tylko połowa krajów członkowskich OECD nadzoruje wpływ przyjmowanych nowych polityk na innowacje.
 • Tylko połowa państw członkowskich OECD publikuje informacje na temat jakości swoich procesów regulacyjnych.
 • Mniej niż jedna czwarta państw członkowskich OECD systematycznie ocenia, czy regulacje osiągają swoje cele.

W związku z tym raport zaleca rządom, aby:

 • Wyszły poza tradycyjny sposób myślenia o tworzeniu przepisów w stylu „uchwal i zapomnij” i rozwinęły podejście „dostosuj się i ucz się”.
 • Rozważały w sposób bardziej holistyczny wszystkie społeczne skutki proponowanych przepisów.
 • Współpracowały ze społeczeństwem w celu lepszego zrozumienia potencjalnego wpływu przepisów na każdy segment populacji.
 • Ustanowiły bardziej sprawne, elastyczne i odporne praktyki regulacyjne w celu wspierania innowacji, które pomogą sprostać najpilniejszym wyzwaniom społecznym i środowiskowym na świecie, przy jednoczesnej ochronie zdrowia, bezpieczeństwa, prywatności i wolności jednostki.
 • Inwestowały w umiejętności i zdolności, aby lepiej przewidywać przyszłe kryzysy i łagodzić ich skutki.
 • Poprawiły sposób oceny ryzyka, informowania o nim i zarządzania nim – w tym przeprowadzały systematyczny przegląd przepisów w celu zapewnienia ich zgodności z najnowszymi dowodami i wiedzą naukową.
 • Inwestowały w poprawę oceny skuteczności przyjmowanych regulacji, aby były one w stanie odpowiednio reagować na przyszłe wyzwania

Cała treść raportu znajduje się tutaj (j.angielski).

 

Konfederacja Lewiatan