WSPÓŁPRACA FIRM
18 maja 2023

WSPÓŁPRACA FIRM

Zachęcamy nasze firmy do korzystania z udostępnianych możliwości dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą.

Konfederacja Lewiatan zachęca do współpracy z ukraińskimi MŚP.

Pomocą może służyć interaktywna mapa możliwości inwestycyjnych i biznesowych w Ukrainie.

Link do mapy: https://investmentmap.com.ua/

W przypadku pytań  lub w celu uzyskania porady dotyczącej możliwości inwestycyjnych polecamy kontakt z Global Business for Ukraine pod adresem join@gb4u.org.