Realizacja projektów EFS – najczęściej zadawane pytania
29 stycznia 2021

Realizacja projektów EFS – najczęściej zadawane pytania

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowało zestawienia najczęściej zadawanych pytań dotyczących realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze stanem epidemii COVID-19.

 

Do poprzedniej wersji tego zestawienia zostały wprowadzone poprawki oraz nowe zagadnienia, m.in.: w odniesieniu do możliwości przedłużania projektów, limitu na zakup środków trwałych, zmiany formy prowadzenia szkoleń ze stacjonarnej na zdalną, wyłączeń od konieczności stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pytań i odpowiedzi (stan aktualny na 21 stycznia 2021).

Pobierz listę pytań i odpowiedzi

 

Konfederacja Lewiatan