W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko wobec  zaproponowanych rozwiązań. W naszej opinii Projekt wymaga w doprecyzowania.

Konfederacja Lewiatan, KL/208/152/KO/2021