REIT-y powinny być atrakcyjne dla inwestorów
04 marca 2021

REIT-y powinny być atrakcyjne dla inwestorów

• Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy m.in. z resortem finansów zainicjowało prace nad projektem ustawy o REIT-ach (Real Estate Investment Trust).
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan spółki inwestujące w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, nie powinny być podwójnie opodatkowywane. Należy im też pozwolić inwestować w obiekty komercyjne.

To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT-y, jako FINN-y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony.

REIT-y w zależności od państwa, funkcjonują na nieco innych zasadach. Różnią się m.in. formą prawną, zakresem działalności, regulacjami podatkowymi, systemem nadzoru, czy obecnością na giełdzie. Podmioty takie działają na rynkach wielu państw, w tym USA, Holandii, Japonii, Francji, Niemczech i Kanadzie. Tymczasem w Polsce, pomimo wcześniejszych prób, nie zostały uregulowane.

– Bardzo dobrze, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z innymi podmiotami administracyjnymi pracuje nad projektem ustawy i już na wstępie zaproponowało konsultacje z rynkiem i ekspertami. REIT-y, zwłaszcza w gospodarce popandemicznej, powinny zostać uwzględnione w polskim systemie prawnym. Ważne jest jednak, aby tym razem prace zostały doprowadzone do końca. Istotne jest zgranie wielu elementów, jednak zasadnicze kwestie to zakres aktywów, w które będą mogły inwestować REIT-y oraz regulacja podatkowa. Oba te zagadnienia są sercem regulacji i w dużej mierze będą wpływały na jej ekonomiczną efektywność, w tym na atrakcyjność REIT-ów dla inwestorów. Zakres aktywów nie może ograniczać się wyłącznie do nieruchomości mieszkaniowych, ale powinien objąć też, w szerokim rozumieniu, te komercyjne – mówi mec. Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jak pokazują doświadczenia innych krajów, możliwych podatkowych modeli preferencyjnego traktowania REIT-ów jest wiele.

– Rozpoczynając prace nad rozwiązaniem, które ma być atrakcyjne i dla indywidualnych inwestorów i ma ożywić rynek wynajmu nieruchomości, rozważane warianty zwolnienia muszą zakładać wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tj. opodatkowania REIT-u, a następnie wypłaty zysku do inwestora. REITy powinny korzystać ze zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości, zbycia nieruchomości, zbycia akcji i udziałów w innych spółkach tego typu. W kwestii opodatkowania dochodów inwestorów benchmarkiem powinien być poziom opodatkowania najmu prywatnego (8,5% przychodów) – podkreśla Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W ramach Konfederacji Lewiatan powołano zespół ds. REIT-ów, wypracowywujący analizę zagadnień dotyczących tych podmiotów. Zostanie ona przedstawiona do końca I kwartału 2021 r.

Konfederacja Lewiatan