Rekomendacje Lewiatana do projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
18 czerwca 2021

Rekomendacje Lewiatana do projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

W związku z konsultacjami społecznymi projektów z dnia 10 czerwca 2021 r. rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniających rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmieniających rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazujemy rekomendacje Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/240/175/PP/2021

Pobierz