Rekomendacje Rady OZE dotyczące odnawialnych źródeł energii
20 stycznia 2021

Rekomendacje Rady OZE dotyczące odnawialnych źródeł energii

Zmodyfikować aukcyjny system wsparcia OZE oraz stworzyć dłuższy horyzont inwestycyjny, uwolnić potencjał elektrowni wiatrowych na morzu, wykorzystać możliwości elektrowni wodnych, dalej intensywnie wspierać rozwój fotowoltaiki, przyjąć znowelizowaną dyrektywę OZE – to tylko część rekomendacji na 2021 rok, które przygotowała Rada OZE Konfederacji Lewiatan.

– Przełom roku jest dla energetyki odnawialnej szczególny, bo związany z realizacją i rozliczeniem celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. To dobry moment, żeby wyciągnąć wnioski z tego co udało się zrealizować, ale i wskazać co można zmienić. Rada OZE przedstawiła rekomendacje, które mogą być pomocne w rozwoju i integracji źródeł odnawialnych w systemie energetycznym – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Rekomendacje Rady OZE
– przyjąć znowelizowaną dyrektywę OZE
– wypracować konsensus polityczny oraz stworzyć dłuższy horyzont inwestycyjny niezbędne dla realizacji nowych celów do 2030 roku
– zmodyfikować system wsparcia odnawialnych źródeł energii
– stworzyć system wsparcia dla wytwarzania ciepła i chłodu z OZE oraz dla biopaliw transportowych
– zabezpieczyć źródła istniejące
– umożliwić rozwój i przygotowanie projektów energetyki wiatrowej na lądzie
– uwolnić potencjał elektrowni wiatrowych lokalizowanych na obszarach morskich
– wykorzystać możliwości elektrowni wodnych
– intensyfikować rozwój fotowoltaiki
– doskonalić formułę umów PPA
– integrować źródła odnawialne z systemem energetycznym

Rada OZE pozytywnie ocenia propozycje przedłużenia maksymalnego terminu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP do 30 czerwca 2026 r. Uzgodnienia z Komisją Europejską w tym zakresie należy rozpocząć tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie wolno bowiem dopuścić do kolejnego spowolnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii i zwłoki we wdrożeniu systemu wsparcia. Polska nie może sobie pozwolić kolejny raz na ryzyko niezrealizowania celu OZE.

Rekomendacje Rady OZE znajdziesz tutaj
Konfederacja Lewiatan