Relacja: prezentacja raportu „Prognozowane zmiany na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną”
14 grudnia 2021

Relacja: prezentacja raportu „Prognozowane zmiany na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną”

We wtorek 14.12 br. miał miejsce webinar poświęcony prezentacji najnowszej publikacji Konfederacji Lewiatan: „Prognozowane zmiany na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną”.

W pierwszej części spotkania autorka raportu,  Monika Fedorczuk- ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan przedstawiła główne wnioski płynące z raportu. Przybliżyła obecną sytuację na polskim rynku pracy, wskazała w których sektorach możemy spodziewać się największych zmian (energetyka, wydobycie, transport, budownictwo, rolnictwo) i jakich zmian możemy się spodziewać. Podczas prezentacji zwróciła również uwagę na „kompetencje przyszłości”, czyli najbardziej poszukiwanych umiejętności u pracowników oraz zaproponowała sposób, w jaki zmiany zachodzące na rynku pracy powinny zostać wprowadzane (model job-to-job transition).

Pobierz raport>>

W drugiej części spotkania zaproszeni eksperci:

  • dr hab. Adam Drobniak, prof. UE – główny twórca i koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji
  • Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacja Lewiatan, autorka raportu;
  • dr Joanna Mazurkiewicz – współpracownik naukowy, Instytut Badań Strukturalnych;
  • Henryk Kwapisz, Dyrektor Relacji Instytucjonalnych, Saint Gobain Innovative Materials Polska (przedstawiciel branży budowlanej);
  • Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Konfederacji Lewiatan, Stellantis (przedstawiciel branży motoryzacji);

dyskutowali na temat już toczących się zmian w związku z transformacją energetyczną w przywołanych sektorach, w jaki sposób sektor motoryzacji i budownictwa przygotowuje się na wypełnienie celów w dążeniu do neutralności klimatycznej, kto (jaka instytucja) powinna być w Polsce odpowiedzialna za rynek pracy w związku z trwającą transformacją energetyczną, a także w jaki sposób planowane strategie działania powinny zostać realizowane, by nie okazały się tylko „dokumentami na półce”.

Uczestnicy webinaru brali bardzo aktywny udział w dyskusji z ekspertami poprzez zadawanie pytań na czacie, co tylko potwierdza, jak istotne tematy zostały przedstawione w Raporcie.

Webinar moderowała Roksana Kozłowska – ekspertka w Departamencie Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan, koordynatorka Rady ds. Zielonej Transformacji KL.