Relacja: spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności
28 lutego 2022

Relacja: spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności

We wtorek 22 lutego br. odbyło się spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego tematem przewodnim były zmiany w unijnej legislacji w 2022 roku dotyczące sektora motoryzacji.

Szczegóły przedstawił Rafał Bajczuk – starszy analityk w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Rafał Bajczuk zaprezentował szczegóły nowelizacji legislacji europejskiej kluczowej dla rozwoju elektromobilności, czyli AFIR (Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych) oraz Rozporządzenie w sprawie standardów emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, a także przedstawił wpływ tej legislacji na przemysł motoryzacyjny oraz na redukcję emisji w poszczególnych krajach.

Główne wnioski z prezentacji to:

 • W Polsce w latach 1990-2020 emisje transportowe rosły najszybciej na tle państw UE.
 • Transport jest największym wyzwaniem, jeśli chodzi o spełnienie postanowień Pakietu GOTOWI na 55 (ang. FIT for 55)
 • Prawdopodobnie w czerwcu/lipcu br. w Parlamencie Europejskim będą głosowane 2 regulacje (dot. AFIR oraz standardów emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych)
 • Największą barierą rozwoju europejskiego rynku samochodów bezemisyjnych jest ich cena.
 • Przemysł motoryzacyjny nie jest w pełni gotowy na elektromobilność –  koncerny nie są zbyt dobrze przygotowane. Zróżnicowanie producentów wynika m.in. z ich wyborów strategicznych ale tez z dostępności do kapitału czy z trudności w przestawieniu produkcji.
 • Producenci czekają z rozpoczęciem inwestycji w nowe fabryki na decyzje państw członkowskich w sprawie celu produkcji samochodów elektrycznych
 • UE jest największym producentów baterii litowo-jonowych na świecie, m.in. dzięki polskiej fabryce LG Chem.
 • Polska w dalszym ciągu nie jest przygotowana na elektromobilność. Brakuje infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zarówno osobowych jak i dostawczych.
 • W zakresie ładowarek dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych przyjmuje się, że rozporządzenie (AFIR) przyniesie jakościową zmianę w krajach gdzie dostępność do ładowarek była dotychczas najmniejsza, m.in. w Polsce.

 


Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

 • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
 • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
 • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

 • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
 • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
 • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
 • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
 • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.