Relacja z webinaru: Zrównoważona rewolucja – trendy, szanse i wyzwania
11 lutego 2022

Relacja z webinaru: Zrównoważona rewolucja – trendy, szanse i wyzwania

fot. stockwerk-fotodesign / Shutterstock

We wtorek (8.02) odbyło się posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji. Tematem spotkania była Strategia ESG (ang. Environment, Social, Governance). Warto podkreślić, że wiąże się ona nie tylko z kwestią nowych wymogów, ale stanowi ogromną szansa dla przedsiębiorców.

Głos w dyskusji zabrały m.in.: Agnieszka Gajewska, Liderka ESG w Europie Środkowo-Wschodniej w PwC oraz ekspertki PwC: Agnieszka Rogowiec i Ewelina Łukasik-Morawska.

Podczas prezentacji padły odpowiedzi na kluczowe pytania:

Co przyniesie rok 2022?

Cztery kluczowe aspekty:

  1. Ochrona klimatu i transformacja energetyczna –tematy najczęściej poruszane na forum krajowym i międzynarodowym; dążenie do neutralności klimatycznej firm;
  2. Zmiany otoczenia regulacyjnego – nowe wymogi regulacyjne i wyzwania pośrednie i bezpośrednie dla firm (SFDR, Taksonomia, CSRD);
  3. Zaangażowanie sektora prywatnego – coraz większe zaangażowanie firm w działania związane z ochroną klimatu i środowiska;
  4. Wzrost znaczenia czynnika „S” – wzrost znaczenia aspektu społecznego zatrudnienia dla pracowników.

Dlaczego warto wdrożyć, monitorować i raportować strategię ESG?

  1. Rozwój biznesu – lepsze dopasowanie do zmieniających się trendów i wymogów konsumenckich;
  2. Ograniczenie kosztów – związane z ograniczaniem np. zużycia surowców czy energii elektrycznej;
  3. Zgodność działalności z regulacjami – większa swoboda działalności i ograniczenie liczny interwencji organów nadzoru;
  4. Wzrost zaangażowania i produktywności pracowników –utrzymanie w zespole kluczowych pracowników, mniejsza rotacja zatrudnienia;
  5. Optymalizacja inwestycji i wydatków – alokacja kapitału w zrównoważone inwestycje, ograniczenie ryzyka związanego ze zmieniającymi się regulacjami.

Ekspertki z PwC przedstawiły także praktyczne aspekty wdrożenia strategii ESG, a także podpowiedziały jak sprawdzić, czy firma jest gotowa na zmiany oraz od czego powinno się takie wdrożenie rozpocząć i jak długo potrwa.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji i do włączenia się w codzienną pracę Rady!