Relacja: „Zielone Finanse” – 30 lat działalności EBORu
11 października 2021

Relacja: „Zielone Finanse” – 30 lat działalności EBORu

W czwartek 7.10. br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Zrównoważonego Finansowania działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, w którym wzięli udział przedstawiciele EBOR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju): Patryk Borzęcki – Associate Director, Regional Head of Manufacturing and Services oraz Robert Adamczyk -Associate Director, Senior Environmental Adviser.

Spotkanie poświęcone było tematyce „Zielonego Finansowania”, omawiane były zasady, które nim rządzą (m.in. Europejski Zielony Ład, Plan Zrównoważonego Finansowania w UE, Taksonomia, nowe wymagania regulacyjne), a także wybrane instrumenty finansowe z nim związane czy wybrane przykłady „zielonych” projektów, w które EBOR był zaangażowany w ostatnim czasie.

FOTO

Spotkanie odbyło się w formule online

 

EBOR to międzynarodowa instytucja finansowa, która posiada najwyższa możliwą wiarygodność kredytową (AAA/Aaa) i jej obszar działalności obejmuje blisko 40 Państw. Akcjonariuszami banku są rządy państw, w tym także Polska, Komisja Europejska i EBI (Europejski Bank Inwestycyjny). W tym roku obchodzi 30 rocznicę działalności. Głównym zadaniem banku jest wspieranie i dopełnianie oferty banków komercyjnych, jest przygotowany do tego, by brać na siebie wyższy poziom ryzyka np. poprzez dłuższy okres finansowania.

Polska jest jednym z głównych krajów działalności banku- rocznie realizuje blisko 20-30 projektów o wartości ok. 3-4 mld PLN.

Strategia EBOR na lata 2018-2023 zakłada promowanie transformacji w kierunku „zielonej” gospodarki:

 • Poprawa efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami
 • Zwiększenie użycia energii ze źródeł odnawialnych / Bardziej zróżnicowany miks energetyczny
 • Mniejsze zanieczyszczenie powietrza / Poprawa efektywnego gospodarowania zasobami lokalnymi

Po prezentacji wśród Uczestników spotkania wywiązała się merytoryczna dyskusja nt. konsekwencji obowiązywania nowych regulacji (tj. raportowania niefinansowego dla spółek z sektora innego niż finansowy), przyszłości rynku kredytowego, nowych wyzwań, przed którymi stoją polskie przedsiębiorstwa czy zjawiska „greenwashingu”.

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

 • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
 • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
 • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

 

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

 • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
 • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
 • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
 • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
 • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.

Konfederacja Lewiatan