Renowacja budynków powinna być przyjazna dla ich mieszkańców
03 marca 2021

Renowacja budynków powinna być przyjazna dla ich mieszkańców

• Rząd przedstawił projekt Długoterminowej Strategii Renowacji, która pokazuje ścieżkę modernizacji budynków w Polsce do roku 2050.
• Konfederacja Lewiatan proponuje, aby przy modernizacji budynków brać pod uwagę, obok aspektów technicznych, również komfort życia i zdrowie ich mieszkańców.

Długoterminowa Strategia Renowacji to kompleksowy dokument, który wytycza drogę poprawy efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz proponuje ścieżkę realizacji głębokiej renowacji budynków w Polsce.

Nasze budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Modernizacja ta powinna odpowiadać na pilną potrzebę wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła w celu poprawy jakości powietrza, przy zapewnieniu efektywności ekonomicznej renowacji oraz sprawiedliwym rozłożeniu kosztów inwestycji w modernizację budynków.

– Renowacja budynków jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych do 2050 r. Nasze budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jednocześnie jednak nie można pomijać kwestii komfortu życia, zdrowia ich mieszkańców. Obecnie obowiązujące wymagania dotyczące efektywności energetycznej koncentrują się jednak przede wszystkim na aspektach technicznych budynków i zupełnie pomijają fakt, że głównym jego użytkownikiem będą mieszkańcy. Dlatego postulujemy o stopniowe włączanie do regulacji parametrów i wymagań dla budynków, które charakteryzowałyby je z perspektywy mieszkańca – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan postuluje także, aby w ramach Strategii dokonać przeglądu dostępnych instrumentów wsparcia termomodernizacji budynków pod kątem ich wpływu na gotowość do angażowania środków własnych właścicieli budynków. Przede wszystkim środki własne mogą realnie przyspieszyć proces termomodernizacji budynków w Polsce.

Lewiatan wskazuje też na konieczność wprowadzenia obligatoryjnego monitoringu efektów energetycznych renowacji budynku i zarządzanie energią w okresie minimum 3 lat od zakończenia prac modernizacyjnych w przypadku budynków publicznych i komercyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Konfederacja Lewiatan