Robotyzacja i zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe – II warsztaty krajowe EFAD
01 grudnia 2023

Robotyzacja i zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe – II warsztaty krajowe EFAD

Wypracowanie Krajowego Planu Działań służącego wdrożeniu porozumienia dotyczącego cyfryzacji w Polsce to cel warsztatów negocjacyjnych dla przedstawicieli polskich partnerów społecznych oraz środowisk zaangażowanych w problematykę cyfryzacji rynku pracy.

Automatyzacja, nowe technologie a równy dostęp do rynku pracy, praca zdalna – to tematy  drugich warsztatów negocjacyjnych dla przedstawicieli polskich partnerów społecznych oraz środowisk zaangażowanych w problematykę cyfryzacji rynku pracy.

II warsztaty były poświęcone:

  • implementacji europejskiego porozumienia dotyczącego cyfryzacji – finalizacji projektu krajowego programu działań;
  • prognozie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje cyfrowe;
  • wpływie cyfryzacji na działania w zakresie BHP;
  • dobrym praktykom i wnioskom dotyczącym pracy zdalnej;
  • stanowi prac na poziomie unijnym ws. telepracy i prawa do odłączenia.

Spotkanie miało miejsce 1 grudnia 2023 w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Organizowane było w ramach projektu „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” dofinansowanego ze środków UE. Udział wzięli przedstawiciele i eksperci środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, strony pracowniczej oraz rządowej.

II warsztaty były kontynuacją pierwszych, które się odbyły 12 września w siedzibie KK NSZZ „Solidarność”. Celem obu warsztatów jest wypracowanie Krajowego Planu Działań służącego wdrożeniu porozumienia dot. cyfryzacji w Polsce.