Rozliczanie podróży służbowych – uwagi Lewiatana do zmian w przepisach
10 czerwca 2022

Rozliczanie podróży służbowych – uwagi Lewiatana do zmian w przepisach

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 maja br. (DPP-V.0210.7.7.2022.AG), przy którym przekazano do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Konfederacja Lewiatan przedstawia następujące uwagi.

KL/225/108/RL/2022

Pobierz