Różnorodność  w biznesie sprzyja innowacjom
18 listopada 2022

Różnorodność w biznesie sprzyja innowacjom

Różnorodność w biznesie przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności. Efektywne zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy nadal pozostaje jednak wyzwaniem dla wielu firm. W Konfederacji Lewiatan powstała Rada ds. zarządzania różnorodnością.

– W Polsce stale rośnie  odsetek firm otwartych na różnorodność i postrzeganie tego modelu jako szansy na efektywne wykorzystanie potencjału pracowników. Porównując jednak sytuację na naszym rynku do innych krajów Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych należy stwierdzić, że wciąż jest to jednak obszar działań, który wymaga upowszechnienia. W Polsce popularyzacja tego tematu nastąpiła po wstąpieniu do UE w 2004 roku, podczas gdy np. w USA pierwsze badania dotyczące podejścia pracodawców do polityki różnorodności zostały przeprowadzone już w latach 70. ubiegłego wieku – zauważa Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W naszym kraju różnorodność głównie kojarzy się z płcią lub orientacją seksualną. Jest to mylące, ponieważ różnorodność jest pojęciem szerszym i funkcjonuje na różnych poziomach. Jej prawdziwą wartością jest potencjał wykorzystania wielości doświadczeń, poglądów i unikalnych talentów, które pod warunkiem efektywnego zarządzania mogą się przełożyć na wyższe nawet o 40% wyniki biznesowe.

 Różnorodność i integracja w miejscu pracy przyczyniają się do:

  • lepszej innowacyjności i wydajności biznesu
  • większego zaangażowania i kreatywności pracowników
  • zmniejszenia rotacji i absencji pracowniczej
  • budowania employer branding
  • większego zaufania inwestorów

  Celem powstałej w Konfederacji Lewiatan Rady ds. zarządzania różnorodnością będzie wymiana doświadczeń i praktyk. – Chcemy ułatwić firmom wdrożenie strategii promowania różnorodności – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan