Rozpoczęło się Europejskie Forum Nowych Idei 2021
20 października 2021

Rozpoczęło się Europejskie Forum Nowych Idei 2021

– Cieszymy się, że możemy znowu spotkać się w Sopocie mimo rozpędzającej się czwartej fali Covid-19 – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, w czasie gali otwierającej X Europejskie Forum Nowych Idei.

 

Głównymi tematami tegorocznego wydarzenia są: odbudowa Europy po kryzysie pandemii, Europejski Zielony Ład, rozwój cyfryzacji i rola Trójkąta Weimarskiego 30 lat po jego powołaniu. Organizatorem konferencji jest Konfederacja Lewiatan przy współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot.

Gości EFNI powitali Henryka BochniarzJerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, Julien Ducarroz, prezes zarządu Orange Polska i Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Jerzy Buzek powiedział, że wielkim wyzwaniem przed którym teraz stoimy jest wprowadzenie w życie Europejskiego Zielonego Ładu. – Mamy już dobry program, mamy pieniądze na jego realizację. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze do tej wizji przekonać Polki i Polaków oraz Europejczyków – stwierdził Jerzy Buzek.

Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope przekonywał, że Europa powoli wychodzi z kryzysu, ale robi to wolniej niż inne części świata. – Trzeba dbać o integrację europejską, bo nie jest dana raz na zawsze, ale także jednolity rynek i praworządność – powiedział.

Gość specjalny gali otwarcia Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Zielonego Ładu podkreślił, że Europa chce być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. – Polska ze swoim potencjałem gospodarczym, szybkim wzrostem, niskim bezrobociem również powinna aktywnie uczestniczyć w zielonej rewolucji – dodał.

Podczas gali wręczono nagrodę za odważne myślenie przyznawaną przez zarząd Lewiatana i Fundację im. Barbary Skargi. Otrzymał ją Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, dziekan wydziału prawa Uniwersytetu SWPS. Laudację wygłosiła Henryka Bochniarz. Dziękując za nagrodę laureat powiedział, że obecnie wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość jest obrona za wszelką cenę członkostwa Polski w UE oraz wspieranie tych wszystkich, którzy walczą o praworządność, prawa człowieka i różnorodność.

W pierwszej sesji otwierającej „Nasza era. Antropocen” udział wzięli Julien Ducarroz, prezes zarządu Orange Polska, Aleksandra Kardaś, Naukaoklimacie.pl, Uniwersytet Warszawski oraz Mark Williams, paleobiolog, Uniwersytet w Leicesterze.

Mark Williams ostrzegał, że jeśli w dotychczasowym tempie będziemy zmieniać naszą planetę to zniszczymy życie milionów gatunków na ziemi. – Żyjemy w epoce antropocenu, czasach wykreowanych przez działalność człowieka. Korzystamy z ogromnej ilości energii, na nowo kształtujemy atmosferę. Tempo zmian przyspieszyło w XX wieku. Jeśli się nie opamiętamy nasze oddziaływanie na klimat doprowadzi do katastrofy i zagłady – akcentował.

– Zmiany klimatyczne bezpośrednio oddziałują na prowadzenie biznesu – mówił Julien Ducarroz. Jesteśmy dumni, że jako firma podjęliśmy zobowiązanie, aby do 2040 roku, czyli 10 lat wcześniej niż Europa, osiągnąć neutralność klimatyczną. Jeszcze wcześniej dojdziemy do sytuacji, kiedy 60 proc. energii, którą zużywamy, będzie pochodziła z zielonych źródeł. O to, co robi nasza firma w odniesieniu do zmian klimatycznych pytają partnerzy biznesowi, klienci i pracownicy – dodał.

Aleksandra Kardaś zwróciła uwagę na systematyczny wzrost temperatury na ziemi. Sytuacja pogarsza się od 1951 roku, szybko maleje liczba dni zimnych, a gwałtownie rośnie tych, które uważamy za ciepłe. Wzrost temperatury wywołuje powodzie, susze, utrudnia dostęp do wody. Ludzie zaczynają się jednak psychicznie dostosowywać do tych zmian – podsumowała.

Dyskusję moderował Radosław Markowski, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Partnerem sesji była firma Orange

Więcej relacji z tegorocznego EFNI na stronie efni.pl.