Rozporządzenie PE i RE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – uwagi Lewiatana
21 stycznia 2022

Rozporządzenie PE i RE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – uwagi Lewiatana

W związku z intensywnymi pracami nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (projekt GPSR), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi projektu sprawozdania Komisji IMCO do projektu rozporządzenia, zwracając się z prośbą o uwzględnienie głosu środowiska biznesowego podczas prac nad tym dokumentem.

KL/13/7/ED/2022

Pobierz stanowisko