Rozporządzenie regulujące reklamę leków – stanowisko Lewiatana
11 maja 2022

Rozporządzenie regulujące reklamę leków – stanowisko Lewiatana

Zagadnienie reklamy produktów leczniczych jest niezwykle istotne. Ma wpływ na odpowiedzialne i świadome korzystanie z nich, a tym samym poprawia bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia Projekt. Poniżej chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które wymagają doprecyzowania.

KL/183/83/KO/2022

Pobierz