Rozporządzenie w sprawie baterii ważne dla firm
12 lipca 2021

Rozporządzenie w sprawie baterii ważne dla firm

W piątek, 9 lipca br. odbyło się spotkanie online z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE na temat projektu rozporządzenia w sprawie baterii jako przykładu wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym oraz założeń nowej strategii przemysłowej.

W spotkaniu, które zostało zorganizowane przy udziale biura Lewiatana w Brukseli, uczestniczyła Martyna Perek, attaché ds. przemysłu i Daniel Kamiński, attaché ds. środowiska.

Martyna Perek zaprezentowała główne założenia zaktualizowanej Strategii Przemysłowej UE jako odpowiedzi na zmiany wywołane przez pandemię Covid-19. Wystąpienie objęło temat ekosystemów przemysłowych w UE oraz omówienie dokumentów składających się na pakiet Strategii. Daniel Kamiński przedstawił najważniejsze tematy związane z rozporządzeniem ws. baterii. Poruszono temat głównych zagrożeń, na które odpowiedź stanowić ma polityka środowiskowa Unii Europejskiej, ogólnych założeń, jakie Komisja Europejska przyjmuje w temacie GOZ oraz szczegółowych rozwiązań przewidzianych w powyższym rozporządzeniu.

Wystąpienia doprowadziły do ożywionej dyskusji na temat wagi, jaką Komisja Europejska przywiązuje do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym oraz kierunku, w którym zmierzać będzie unijna legislacja w najbliższych latach.

Uczestnicy spotkania debatowali na temat szans i wyzwań, które stawia przed firmami członkowskimi temat GOZ oraz wymienili się doświadczeniami z zakresu przygotowywania się do nadchodzących zmian.

Szczególne znaczenie omawianych tematów podsumowała Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan. Jej zdaniem rozporządzenie ws. baterii jest niezwykle istotne dla firm członkowskich Lewiatana, nawet jeśli pozornie nie dotyczy ich działalności. Pokazuje ono bowiem sposób myślenia Komisji o gospodarce o obiegu zamkniętym oraz stanowi wzór, który prawdopodobnie wykorzystywany będzie w kolejnych dziedzinach.

Konfederacja Lewiatan