Rozporządzenie w sprawie odporności cybernetycznej – poprawki Lewiatana
20 października 2023

Rozporządzenie w sprawie odporności cybernetycznej – poprawki Lewiatana

Kontynuując konstruktywny dialog z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie odporności cybernetycznej (Cyber Ressilience Act) chcielibyśmy podziękować za otwartość, z jaką resort podchodzi do dyskusji z biznesem w zakresie dot. istotnych założeń projektu.
Przesyłamy wypracowany we współpracy z firmami członkowskimi wykaz proponowanych poprawek do projektu rozporządzenia, licząc na kontynuację dyskusji w tej istotnej sprawie.

KL/398/183/AM/2023

Pobierz