Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – uwagi Lewiatana
18 stycznia 2022

Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – uwagi Lewiatana

Projekt rozporządzenia zdecydowanie zmienia relacje między stronami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dodanie ust. 5 w § 42 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stawia w uprzywilejowanej sytuacji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który jednostronnie może zmienić warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie zostawia bardzo restrykcyjne środki sprzeciwu po stronie świadczeniodawców. W naszej opinii Projekt rozporządzenia wprowadza niesłuszną dysproporcję stron, która stawia Narodowy Fundusz Zdrowia w sytuacji uprzywilejowanej  w stosunku do świadczeniodawców.

KL/12/6/KO/2022

Pobierz stanowisko