Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – apel 9 organizacji
13 sierpnia 2021

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – apel 9 organizacji

Ze względu na kompleksowość zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81), wdrażającej model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz okres urlopowy, organizacje podpisane poniżej zwracają się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu konsultacji publicznych przedmiotowej ustawy o 10 dni roboczych, czyli do 17 września br.

Konfederacja Lewiatan, KL/316/DZS/2021

Pobierz