Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
08 września 2021

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81), wdrażającej model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/339/239/DZS/2021

Pobierz