Ruszyły konsultacje Krajowego Planu Odbudowy
03 marca 2021

Ruszyły konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

26 lutego 2021 roku rozpoczęły się konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy. Będą trwać do 2 kwietnia 2021 roku. Następnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotuje ostateczną wersję projektu KPO, która powinna zostać przekazana do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku. Komisja będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie Planu.

 

Pobierz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (PDF)

KPO to dokument, w którym rząd opisuje:

Działania zaplanowane w KPO mogą zostać sfinansowane z puli 58 mld Euro dostępnych dla Polski w ramach specjalnego antycovidowego instrumentu UE, czyli Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i Odbudowy, pod warunkiem akceptacji Planu przez Komisję Europejską.

Konfederacja Lewiatana rozpoczyna prace nad przygotowanie swojej oceny projektu KPO. Zapraszamy firmy członkowskie oraz organizacje regionalne i branżowe zrzeszone w Konfederacji do przekazywania nam uwag, komentarzy i propozycji, wraz z uzasadnieniem.

  • Żeby ułatwić porównanie i zestawienie tych uwag, prosimy o korzystanie z załączonego formularza.
  • Uwagi do KPO proszę wysyłać na adres recepcja@konfederacjalewiatan.pl, w tytule wiadomości wpisując Krajowy Plan Odbudowy.
  • Uwagi zbieramy do 20 marca 2021 roku. Ten termin jest krótszy niż termin zakończenia konsultacji, ponieważ w oparciu o uwagi firm członkowskich oraz o analizę ekspertów Konfederacji przygotujemy opinię na temat projektu KPO, którą przekażemy do Ministerstwa, w terminie zakończenia konsultacji. Przed 2 kwietnia 2021 chcemy również zorganizować spotkanie konsultacyjne członków Konfederacji z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uwagi możecie Państwo przekazywać również bezpośrednio w imieniu swoich firm przez formularz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl do 2 kwietnia 2021 roku.

Główne, horyzontalne postulaty Konfederacji, które zgłaszaliśmy od wczesnego etapu prac nad KPO, pozostają niezmienione i także od tym kątem będziemy weryfikować projekt KPO. Przede wszystkim:

  • Oczekujemy dyskusji o reformach, które są niezbędne, aby transformacja, w tym w szczególności cyfrowa i energetyczna, były możliwa.
  • Wsparcie finansowe w KPO – jeżeli mówimy o wzmocnieniu odporności gospodarki w długiej perspektywie – powinno trafić przede wszystkim do przedsiębiorców.
  • KPO powinno być ukierunkowane na zwiększenie inwestycji prywatnych, co jest warunkiem szybszej transformacji w kierunku zaawansowanych technologicznie gałęzi gospodarki i zwiększenia możliwości produkcyjnych w kluczowych branżach.
  • Decyzje o dofinasowaniu poszczególnych inwestycji powinny być transparentne, a system wyboru projektów do dofinasowania w KPO opierać się na czytelnych procedurach, zapewniających równe warunki konkurencji.
  • Preferujemy system otwartych naborów projektowych. Pomimo, że taki system może wydłużać cały proces wdrażania, jest to jedyne rozwiązanie zapewniające transparentność i konkurencyjność.

 

Konfederacja Lewiatan