Rynek usług pocztowych do remontu
25 lutego 2021

Rynek usług pocztowych do remontu

Unowocześnienie prawa pocztowego, aby sprawniej obsługiwać przesyłki e-commerce oraz wprowadzenie zmian dotyczących kompensowania strat operatora pocztowego w przypadku takich właśnie przesyłek – to propozycje Konfederacji Lewiatan.

 

– Nasz rynek usług pocztowych funkcjonuje źle. Pandemia, w czasie której rynek e-commerce wystrzelił, jeszcze bardziej obnażyła jego słabości. Za gwałtownie rosnącą liczbą placówek pocztowych, w których wydawane są przesyłki e-commerce, nie nadążają przepisy. Nieuregulowany jest tzw. model brokerski, w którym przesyłki e-commerce konsolidowane są przez pośredników i nadawane u operatorów pocztowych do „faktycznych” nadawców – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jak zatem uzdrowić rynek usług pocztowych? Przedstawiamy 6 propozycji:

1. Ograniczenie formalnych wymogów, jakie spełniać muszą placówki pocztowe, w których wydawane są przesyłki e-commerce
2. Nadawanie przesyłek e-commerce u operatorów pocztowych
3. Wybór operatora (jak w przypadku przesyłek e-commerce) po stronie adresata
4. Wprowadzenie zmian dotyczących kompensowania strat operatora pocztowego w zakresie przesyłek e-commerce
5. Umożliwienie świadczenia usług nieodpłatnie lub odpłatnie przy pomocy abonamentu obejmującego kilku operatorów
6. Zagwarantowania krajowym nadawcom stawek na usługi pocztowe równych stawkom oferowanym zagranicznym firmom

Nasze prawo pocztowe nie uwzględnia zmiany nawyków społeczeństwa w zakresie usług pocztowych z modelu, w którym nadawca decydował o wyborze operatora na model, w którym o wyborze operatora (jak w przypadku przesyłek e-commerce) decyduje adresat, mający m.in. większe uprawnienia w zakresie postępowań reklamacyjnych.

Konieczne są też zmiany dotyczące kompensowania strat operatora pocztowego w zakresie przesyłek e-commerce. Obecny system zakłada, że w finansowaniu straty uczestniczą operatorzy świadczący tzw. niepowszechne usługi pocztowe, do których nie zalicza się przesyłek kurierskich. Kwestia ta wymaga ujednolicenia.

– Proponujemy również, aby krajowi nadawcy w sektorze e-commerce płacili stawki za usługi pocztowe równe stawkom oferowanym zagranicznym firmom, zwłaszcza z Azji. Dziś zagraniczne firmy korzystają z usług pocztowych według stawek niższych niż te, które są dostępne w Polsce – dodaje Elżbieta Dziuba.

Konfederacja Lewiatan