Rząd nie posłuchał przedsiębiorców. Nowy pakiet pomocowy nie uratuje tysięcy miejsc pracy
07 kwietnia 2020

Rząd nie posłuchał przedsiębiorców. Nowy pakiet pomocowy nie uratuje tysięcy miejsc pracy

• Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którym dzisiaj będzie się zajmował Sejm, nie uratuje miejsc pracy i przedsiębiorstw przed upadkiem.
• Propozycje rządu są niewystarczające i nie biorą pod uwagę najważniejszych postulatów zgłaszanych przez firmy. Projekt ten nie był również konsultowany z organizacjami pracodawców. Za chwilę rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, a wciąż nie ma oficjalnego projektu. Oceniając propozycje rządu musimy bazować na informacjach nieoficjalnych.
• To nie jest Tarcza Antykryzysowa 2.0, która zawiera rozwiązania adekwatne do potrzeb gospodarki, to nawet nie jest nowelizacja techniczna – uważa Konfederacja Lewiatan.

 

 

– Rząd obiecał, że po wejściu w życie tarczy antykryzysowej, przygotuje kolejny pakiet zmian, które pomogą firmom i pracownikom przetrwać kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Tymczasem zaproponował drobne zmiany, które w żadnym stopniu nie uratują tysięcy miejsc pracy i przedsiębiorstw przed bankructwem. Dodatkowo tych zmian nie konsultował z przedsiębiorcami. Sytuacja firm i pracowników staje się coraz bardziej dramatyczna. Z naszych badań wynika, że 69% firm planuje redukcje zatrudnienia. Prawie połowa, jeżeli nie otrzyma wsparcia od państwa, będzie zmuszona zwalniać pracowników. 47% Polaków uważa, że skutki pandemii spowodują utratę pracy przez nich samych lub kogoś z ich bliskich, 51% Polaków uważa, że skutki pandemii znacząco wpłyną na spadek ich dochodów. 68% Polaków ocenia działania rządu jako niewystraczające. Jeżeli ludzie przestaną wierzyć w jakąś realną perspektywę poprawy, zaczną drastycznie ograniczać wydatki, co odbije się na wielkości sprzedaży i pogrąży również te firmy, które na razie jeszcze sobie radzą. To może oznaczać kolejną falę zwolnień i przyspieszenie wzrostu bezrobocia – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Nie można zaakceptować sytuacji, w której tuż przed rozpoczęciem obrad Sejmu nad kolejnym pakietem pomocowym, nie ma druku z treścią ustawy. Jego zapisy nie są konsultowane z organizacjami pracodawców. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że w projekcie ustawy zabrakło dziesiątek prostych do wdrożenia, a koniecznych dla funkcjonowania firm zmian.

Konfederacja Lewiatan apeluje do minister Jadwigi Emilewicz, o pilne rozpoczęcie prac nad Tarczą Antykryzysową 2.0. Docierają do nas informacje o wielomiliardowym wsparciu, które szykuje jeszcze rząd. Żądamy jednak, aby kolejne programy były konsultowane z przedsiębiorcami.

– W całej Europie realizowane są programy oferujące realną pomoc pracodawcom. Unia Europejska rozdaje miliardy na wsparcie firm i dopłaty do wynagrodzeń, a nasz rząd wydaje się ignorować rzeczywistość. Jeżeli nie zmienimy tego błędnego kursu czeka nas nieuchronna gospodarcza katastrofa dodaje – Grzegorz Baczewski.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w pakiecie antykryzysowym, którym zajmie się dzisiaj Sejm, zabrakło szeregu postulatów biznesu.

Podatki
1. Zwolnienia środków finansowych blokowanych na kontach VAT lub zwalnianie ich w terminie 3 dni.
2. Skrócenia terminu zwrotu podatku VAT z deklaracji do 14 dni.
3. Odroczenia wprowadzenia kas rejestrujących online w branży gastronomicznej i hotelarskiej do końca 2020 r., a także objęcie ich uprawnieniem do stosowania kas fiskalnych w formie oprogramowania.
4. Odroczenia wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r.
5. Zniesienia ograniczeń w stosowaniu faktur elektronicznych.
6. Prawa do rezygnacji z opłacania zaliczek uproszczonych dla wszystkich podatników.

Rynek pracy
7. Rozszerzenia zwolnienia ze składek płaconych do ZUS na wszystkie firmy przeżywające trudności ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości.
8. Odpowiednich rozwiązań m.in. przestój/obniżony wymiar czasu pracy – nieproporcjonalnie niskie wsparcie pracodawców (3-miesiące dofinansowania) przy ogromnych kosztach dalszego ewentualnego utrzymania miejsc pracy. Rozwiązania trudne do zastosowania w praktyce, przy braku jednoznacznych wytycznych urzędów. Obecne decyzje pracodawców, w oparciu o niejasne warunki, będą wprowadzały stan niepewności na wiele miesięcy.
9. Rozwiązań kierowanych do sektora pracy tymczasowej (ponad 700 tys. osób).
10. Rozwiązań umożliwiających zabezpieczenie miejsc pracy w dłuższej perspektywie, spodziewanych jeszcze perturbacji w gospodarce i na rynku pracy – konta czasu pracy (rozliczanie czasu pracy w okresie 24 miesięcy).
11. Postulowanych rozwiązań w zakresie zarządzania HR w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, tj. dopuszczenie postaci elektronicznej w prawie pracy (np. składanie wniosków w zakresie czasu pracy), umożliwienie pracodawcom udzielania pracowników urlopu wypoczynkowego, zarówno zaległego, jak i bieżącego.

Rynek Finansowy
12. Umowa leasingu i jej aneks wciąż muszą mieć formę pisemną, dlatego konieczna jest zmiana z papieru na np.: e-mail. Ponadto sprawna gospodarka, zwłaszcza w czasie epidemii, potrzebuje efektywnie funkcjonujących systemów, zapewniających płynność – stąd potrzeba zmian prawnych i ich usprawnienie. Mowa tutaj zarówno o branży zarządzania wierzytelnościami, jak i systemie sądowniczym i egzekucji komorniczej.

Ochrona środowiska
13. Przesunięcia do końca br. roku terminu na wdrożenie uregulowań prawnych (obowiązków po stronie przedsiębiorców) dotyczących gospodarki odpadami (magazynowanie odpadów), w zakresie obowiązku zabezpieczenia roszczeń, monitoringu wizyjnego, przepisów przeciwpożarowych (są to obowiązki bardzo kosztowne).
14. Koniecznych dodatkowych odpowiednich regulacji z zakresu szeroko pojmowanej ochrony środowiska w zakresie obniżenia lub rozłożenia na raty opłat za korzystanie ze środowiska o określony czas po okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Konieczne jest także odroczenie lub zawieszenie ich poboru.
15. Niezbędne jest przesunięcie o określony czas (po okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) terminów sporządzenia przez przedsiębiorców sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami z oraz przesunięcia w czasie obligatoryjnych rocznych audytów zewnętrznych (branża odpadowa).

Handel
16. Czasowego zawieszenia zakazu handlu w niedziele, opóźnienia wprowadzenia kas online dla gastronomii i handlu oraz przedłużenia wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez okres 90 dni bezpośrednio następujących po odwołaniu stanu epidemii.

Leki
17. Zwiększenia bezpieczeństwa. Konieczne jest zastosowanie Refundacyjnego Trybu Rozwoju „RTR PLUS”. Taki mechanizm zapewniłby wparcie dla producentów którzy inwestują w krajową produkcję leków. Dodatkową zmianą, którą można błyskawicznie wprowadzić jest usunięcie paybacku z ustawy o refundacji. Payback to pokrywanie przez producentów leków większych niż zaplanowało Ministerstwo Zdrowia wydatków na refundację. System ten przerzuca na firmy odpowiedzialność za brak dyscypliny budżetowej i wpływa na spadek dostępności leków.

Telekomunikacja
18. Zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Operatorzy nie mogą czekać 30 dni na możliwość rozbudowy stacji bazowych, które mają znaczenie kluczowe dla optymalizacji sieci i możliwości zapewnienia dostępu do Internetu w sposób odpowiadający zwiększonemu zapotrzebowaniu klientów w tym zakresie.
19. Przyspieszenia prac nad zwiększeniem poziomu jej ucyfrowienia (zdalna weryfikacja kart pre-paid, jeszcze większe ucyfrowienie umów telekomunikacyjnych). Niepokój pod względem ich zgodności z m.in. RODO budzi propozycja dotycząca przekazywania przez operatorów danych o lokalizacji urządzeń końcowych.

Branża pocztowa
20. Branża pocztowa wskazuje, że operator pocztowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19. ale regulacja powinna iść dalej w kierunku wyłączenia odpowiedzialności, za niewywiązanie się z usługi na skutek epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Propozycja wprowadzenia odwróconej hybrydy usługi pocztowej ma być bezpłatna dla nadawcy, a Poczta Polska otrzyma na nią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie pokrywającej całkowite koszty. Regulacja ta w zakresie przesyłek innych niż administracyjne bezpośrednio godzi w rynek usług kurierskich i będzie miała bezpośredni wpływ na spadek przychodów, zwłaszcza teraz, gdy wiele osób pracuje zdalnie, a wymiana dokumentów jednak musi być podtrzymana.

Konfederacja Lewiatan