Są nowe władze Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego
11 maja 2022

Są nowe władze Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego

10 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu Związku.

W skład Rady Nadzorczej weszli:

  • Tomasz Kułakowski (Krynica Vitamin S.A.) jako Przewodniczący RN
  • Anna Mączyńska (Agus sp. z o.o.)
  • Grzegorz Nowak (AMBRA S.A.)
  • Piotr Podoba (Döhler Sp. z o.o.)
  • Magdalena Rohde-Kempa (Grupa Maspex Sp. z o.o.) jako członkowie RN.

Do Zarządu wybrano:

  • Dariusza Gałęzewskiego (OSHEE Polska Sp. z o.o.) jako Prezesa Zarządu Związku
  • Małgorzatę Chudzik (Dan Cake Polonia Sp. z o.o.)
  • Jacka Czarneckiego (Nestle Polska  S.A.) jako członków Zarządu.

Serdecznie gratulujemy wybranym, równocześnie dziękując za dotychczasowe zaangażowanie osobom, których kadencja dobiegła końca.